Gohirio ympryd protest Pantycelyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Daeth tua 200 o bobl i wrthwynebu cau Neuadd Pantycelyn ym mis Chwefror

Mae 37 o fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi dweud eu bod yn bwriadu ymprydio am 48 awr fel protest yn erbyn penderfyniad y Brifysgol i gau Neuadd Pantycelyn.

Roedd yr ympryd i fod dechrau brynhawn dydd Iau, Ebrill 3, ond yn dilyn trafodaeth gyda'r awdurdodau mae'r myfyrwyr wedi penderfynnu gohirio dechrau'r brotest tan ar ôl cyfarfod rhwng y ddwy ochr fore Gwener.

Dywedodd y myfyrwyr y byddai'r ympryd yn digwydd "oni bai fod canlyniad cadarnhaol" o'r cyfarfod.

Bwriad y Brifysgol yw symud y myfyrwyr i fflatiau newydd ar Fferm Penglais, tua hanner milltir o'r neuadd, lle maen nhw'n dweud y bydd cyfleusterau gwell.

Ond ym mis Chwefror eleni daeth oddeutu 200 o bobl i gyfarfod protest agored ger y neuadd i leisio'u hanfodlonrwydd.

Er nad Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA) sy'n trefnu'r ympryd, fe fydd yr undeb yn sicrhau cymorth i'r ymprydwyr gan fyfyrwyr eraill sy'n cefnogi'r weithred.

Mae UMCA yn parhau i alw ar April McMahon (Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth) a Syr Emyr Jones Parry (Llywydd y Brifysgol) i newid penderfyniad y Brifysgol ac i gadw Pantycelyn ar agor fel neuadd Gymraeg.

'Niweidiol i'r Gymraeg'

Un o'r myfyrwyr sydd wedi trefnu'r ympryd yw Heledd Llwyd, a dywedodd:

"Rydyn ni wedi bod yn ymgyrchu ers misoedd, ond nid yw uwch swyddogion y Brifysgol wedi gwrando o gwbl ar ein pryderon ynghylch cau Neuadd Pantycelyn.

"Mae hi'n amlwg fod myfyrwyr, staff a phobl ar draws y wlad yn gweld cau Pantycelyn yn niweidiol i'r gymuned Gymraeg yma, ond dal i'n hanwybyddu ni mae'r Brifysgol."

Ond wrth son am y cyfarfod gydag awdurdodau Prifysgol Aberystwyth fore Gwener, dywedodd Llywydd UMCA, Mared Ifan:

"Mae hwn yn gam mawr ymlaen i'n hymgyrch sy'n dangos bod y Brifysgol yn teimlo'r pwysau.

"Rydym yn edrych ymlaen i'r drafodaeth gyda'r Brifysgol fore Gwener, ac yn gobeithio am ganlyniad sy'n golygu y gall Pantycelyn barhau ar agor fel neuadd breswyl i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith."

Mae ymgyrchwyr yn dadlau na fydd y neuaddau newydd, fydd wedi eu rhannu yn fflatiau, yn rhoi'r un cyfle i'r iaith Gymraeg ffynnu.

Mae'r Brifysgol wedi dweud yn y gorffennol na fydd cau Pantycelyn yn effeithio ar y gymuned Gymraeg, oherwydd y bydd eu cynllun i hyrwyddo'r Gymraeg yn mynd ymhellach na'r gofynion o fewn eu polisi iaith.

Maen nhw hefyd wedi dweud y bydd y cyfleusterau fydd ar gael yn y neuadd newydd yn rhoi profiad gwell i fyfyrwyr.

Yr unig ddatganiad gan Brifysgol Aberystwyth ddydd Mercher oedd un byr yn dweud:

"Gan nad yw'r ympryd yn mynd yn ei flaen ni fydd y Brifysgol yn gwneud sylw pellach ar hyn o bryd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol