Ysgol gynradd Llanddona yn cau yn yr hâf

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Ysgol Gynradd Llanddona yn cau ddiwedd yr haf

Bydd ysgol gynradd mewn pentref gwledig ar Ynys Môn yn cau yn yr hâf wedi i Lywodraeth Cymru gytuno gyda phenderfyniad y cyngor sir.

Yn dilyn "ystyriaeth ddwys" mae'r Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis wedi cefnogi'r cynnig i gau Ysgol Gynradd Llanddona a gyflwynwyd gan Gyngor Sir Ynys Môn.

Dim ond 10 o ddisgyblion llawn amser sydd yn mynychu'r ysgol.

Bydd yr ysgol yn cau ddiwedd tymor yr haf a'r disgwyl yw y bydd y disgyblion yn mynd i Ysgol Llangoed.

Penderfyniad Trist

Dywedodd arweinydd y cyngor sir a'r deilydd portffolio addysg, y cynghorydd Ieuan Williams: "Daethom i'r penderfyniad i gau Ysgol Llanddona gyda thristwch mawr, ond mae'n rhaid i ni weithredu er lles buddiannau'r ynys gyfan.

"Mae niferoedd disgyblion yn disgyn ac mae yna nifer o leoedd gwag mewn nifer o ysgolion ... ni all y sefyllfa bresennol barhau."

Dywedodd cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes Môn, Dr Gwynne Jones, bod yr awdurdod yn colli tua £400,000 y flwyddyn oherwydd lleoedd gwag mewn ysgolion cynradd.

Meddai: "Gall ein gwasanaeth addysg, ein hysgolion na'n disgyblion ddim fforddio colli'r fath arian."

"Mae Llywodraeth Cymru wedi pwysleisio bod y cyfrifoldeb dros wneud penderfyniadau caled ynglŷn â rhesymoli ysgolion a dyfodol darpariaeth addysg i'r dyfodol yn disgyn ar awdurdodau lleol."

Roedd Gweinidog Addysg Cymru yn fodlon y byddai cynigion y cyngor sir yn "cynnal safon y ddarpariaeth addysg yn yr ardal" ac yn lleihau llefydd gwag ac yn ffordd o arbed arian.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol