Pennaeth Ysgol Brynrefail yn dychwelyd i'w waith

  • Cyhoeddwyd

Bydd pennaeth Ysgol Brynrefail yn Llanrug, Gwynedd, yn dychwelyd i'w waith ddydd Llun ac o ganlyniad mae cadeirydd llywodraethwyr yr ysgol wedi ymddiswyddo.

Cafodd y pennaeth, Eifion Jones, ei wahardd o'i waith ym mis Rhagfyr 2013 tra bod dau ymchwiliad yn cael eu cynnal.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd Eifion Jones yn dychwelyd i'w waith ddydd Llun, Ebrill 7.

Fis diwethaf, dywedodd Cyngor Gwynedd: "Gallwn gadarnhau bod yr ail ymchwiliad ffurfiol i gŵyn yn erbyn ymddygiad aelod o staff Ysgol Brynrefail wedi ei gwblhau ac nad oes rheswm i'r ataliad o'r gwaith barhau.''

Pleidlais o ddiffyg hyder

Datgelodd BBC Cymru fod llywodraethwyr yr ysgol wedi cymeradwyo pleidlais o ddiffyg hyder yn Mr Jones yr un pryd y gwnaeth y cyngor godi'r gwaharddiad arno.

Ym mis Tachwedd 2012, barnodd Estyn fod angen" gwelliant sylweddol" ar yr ysgol.

Adeg y bleidlais o ddiffyg hyder yn erbyn y pennaeth, esboniodd Cadeirydd y Llywodraethwyr, y Canon Robert Townsend, wrth BBC Cymru nad oedd statws swyddogol i'r bleidlais o ddiffyg hyder, ond ei bod wedi adlewyrchu teimladau'r llywodraethwyr ar y pryd.

Dywedodd: "Mae'r bleidlais o ddiffyg hyder yn mynegi pryder ynghylch gallu Mr Jones i helpu'r ysgol i'w chael ei hun allan o'r categori mae hi ynddo ar hyn o bryd, hynny yw angen gwelliant sylweddol, ac mae'r cynnig yn siarad drosto'i hun ynghylch teimladau'r llywodraethwyr ar y mater."

Disgrifiad o’r llun,
Mae Robert Townsend, Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Brynrefail, wedi ymddiswyddo.

Deiseb

Wedi'r cyfweliad gyda Mr Townsend dechreuwyd deiseb ar wefan gymdeithasol Facebook yn cefnogi Mr Jones a hyd yma mae dros 1,200 o bobl wedi ei "hoffi" ar y wefan.

Ddydd Iau cadarnhaodd Cyngor Gwynedd y byddai Mr Jones yn dychwelyd i Ysgol Brynrefail ar Ebrill 7 ac y byddai'n derbyn y gefnogaeth angenrheidiol yn yr un modd ag y byddai unrhyw aelod o staff yn cael ei gefnogi wedi cyfnod i ffwrdd o'r gweithle.

Hefyd cadarnhaodd y cyngor fod cadeirydd y llywodraethwyr, Robert Townsend, wedi ymddiswyddo, ac y byddai corff llywodraethol Ysgol Brynrefail yn penodi cadeirydd mewn cyfarfod yr wythnos nesa'.