Pump achos arall o salmonela

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r achosion mewn pump awdurdod lleol

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi dweud bod pump achos newydd o salmonela ers wythnos.

Erbyn hyn mae wedi effeithio ar 17 o bobl.

Mae ymchwiliad ar y gweill i gysylltiad posib' â bara lawr ac mae'r achosion mewn pump awdurdod lleol, Abertawe, Castell-nedd, Sir Gaerfyrddin, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg.

Cafodd tri driniaeth yn yr ysbyty ond maen nhw wedi eu rhyddhau.

Dywedodd Dr Jörg Hoffmann, Ymgynghorydd Rheoli Clefyd Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Rydyn ni, yr Asiantaeth Safonau Bwyd a swyddogion iechyd amgylchedd pump o gynghorau'n ymchwilio i gyfres o achosion.

"Mae'r nifer fwyaf wedi bwyta bara lawr wedi ei gynhyrchu gan Penclawdd Shellfish Processing ac mae'r cwmni wedi cydweithio'n llawn â'n hymchwiliad.

"Hefyd mae wedi tynnu cynnyrch oddi ar eu silffoedd yn wirfoddol.

"Fel arfer, mae bara lawr yn gynnyrch saff ... dyw hi ddim yn glir ai bara lawr yw ffynhonell y gyfres o achosion."

Dylai unrhywun sy'n poeni am ei iechyd gysylltu â'i feddyg teulu neu ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 4647.