Cynnal cwest i farwolaeth Eliza-Mae Mullane

  • Cyhoeddwyd
Eliza-Mae Mullane
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd rhieni Eliza-Mae y bydden nhw'n "trysori'r" amser byr gawson nhw gyda'u merch

Bydd cwest i farwolaeth babi ym Mhontyberem yn Sir Gaerfyrddin yn cael ei gynnal yn ddiweddarach.

Bu farw Eliza-Mae Mullane yn ei chartref ar Chwefror 18 cyn i'r heddlu fynd â dau gi o'r ty a'u difa.

Nid yw achos ei marwolaeth wedi ei gadarnhau.

Bydd y cwest yn cael ei gynnal yn Neuadd y Dre Llanelli fore Gwener.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r tŷ yn New Road, Pontyberem ar Chwefror 18.

Cafodd y ferch chwe diwrnod oed ei chludo i'r ysbyty mewn hofrennydd ond nid oedd timau meddygol yn gallu ei hachub.

Wedi'r digwyddiad, cafodd dau gi eu cymryd o'r ty gan yr heddlu a'u difa.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd angladd Eliza-Mae ei gynnal ym Mhontyberem ym mis Mawrth

Dywedodd rhieni Eliza-Mae, Sharon John a Patrick Mullane y bydden nhw'n trysori'r amser byr y cawson nhw gyda'u merch.

"Er ei bod hi'n rhan bwysig o'n teulu ni am gyfnod mor fyr, bydd Eliza-Mae yn ein calonnau a'n meddyliau am byth a byddwn yn trysori ein hamser gyda hi.

"Roedd hi'n chwaer, wyres a nith annwyl.

"Daeth â llawenydd i'n teulu ac mae ei cholli hi fel hyn yn gysgod ofnadwy drosom ni.

"Nid oes geiriau i ddisgrifio ein teimladau ni ar hyn o bryd, dydyn ni ddim yn meddwl y bydd 'na byth."

Cafodd angladd gyhoeddus ei gynnal yn Eglwys Gatholig Pontyberem fis Mawrth.