Swyddfa Cyngor ar Bopeth i gau yn Aberystwyth

  • Cyhoeddwyd
Cyngor ar Bopeth

Bydd Swyddfa Cyngor Ar Bopeth Ceredigion yn Aberystwyth yn cau ei drysau ym mis Mehefin oherwydd toriadau i'w cyllideb.

Mae'r newid oherwydd toriad o £80,000 - dros hanner eu cyllideb - ddaeth i rym yr wythnos yma.

Mae bwrdd yr elusen yn gobeithio sefydlu gwasanaethau mewn tri neu bedwar lleoliad gwahanol yn y dref.

Bydd yr elusen, oedd wedi delio gyda 12,000 o ymholiadau y llynedd, yn parhau i gael swyddfa yn Aberteifi a gwasanaethau llai mewn tair tref arall.

Cafodd CAB Ceredigion ei ffurfio bedair blynedd yn ol pan unodd swyddfeydd Aberystwyth ac Aberteifi.

Nawr, mae bwrdd yr ymddiriedolwyr wedi penderfynu ail-strwythuro'r gwasanaeth, gan ddarparu un hwb ganolog a sawl gwasanaeth yn gweithio o'r lleoliad yna.

'Parhau gyda gwasanaethau'

Dywedodd cadeirydd CAB Ceredigion, Paul Hinge: "Wedi i ni edrych ar nifer o opsiynau, y penderfyniad oedd cau swyddfa Aberystwyth fel adeilad parhaol ond parhau gyda'n gwasanaethau yn ardal Aberystwyth drwy asiantaethau eraill.

"Byddwn yn parhau i gynnig gwasanaethau sy'n ymestyn allan i Lanbed, Aberaeron a Thregaron ond bydd rhaid dod â'r polisi 'drws ar agor' i ben yn Aberystwyth.

"Pan mae'r drysau yn cau ddiwedd Mehefin bydd rhaid i bobl wneud apwyntiad i weld un o'n swyddogion."

Cost rhedeg y ddwy swyddfa yng Ngheredigion yw £152,000 ond mae cyllid grant CAB wedi gostwng i £70,000 ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Ym Mhowys, penderfynodd y cyngor ym mis Mawrth i dorri eu cyllid i CAB Powys o 15% yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Yn wreiddiol, roedd y cyngor wedi cysidro haneru'r gyllideb o £93,580.

Roedd CAB Powys wedi cyflwyno deiseb gyda 5,000 o enwau, gan ddweud y byddai'r toriad yn golygu mai Powys oedd yr unig sir yng Nghymru heb wasanaeth CAB.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol