Gohirio arian Ewropeaidd i gynllun yn Sir Benfro

Cyhoeddwyd

Mae arian Ewropeaidd ar gyfer cynllun adnewyddu siopau ac adeiladau busnes mewn dwy dref yn Sir Benfro wedi ei ohirio.

Mae'r cynllun grantiau yn gysylltiedig ag ymchwiliad yr heddlu i honiadau o dwyll.

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod arian ar gyfer Cynllun Grant Eiddo Masnachol Cyngor Sir Penfro wedi ei ohirio am y tro yn ystod adolygiad y cyngor.

Fe wrthododd y cyngor wneud unrhyw sylw nes bod y mater yn cael ei drafod gan eu cabinet.

'Treftadaeth'

Yn ôl gwefan y cyngor, mae'r arian yn rhan o gynllun sydd wedi ei gefnogi gan yr Undeb Ewropeaidd i ''adfywio ac adnewyddu treftadaeth gyfoethog'' trefi Penfro a Doc Penfro.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: ''Mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru wedi gohirio taliadau Undeb Ewropeaidd dros dro mewn cysylltiad â Cynllun Grant Eiddo Masnachol Cyngor Sir Penfro tra bod y cyngor yn adolygu hawliau gwariant y cynllun.''

Fe dalodd y cynllun am waith adnewyddu ar adeilad oedd yn arfer bod yn fanc yn Noc Penfro ac mae hyn yn destun ymchwiliad Heddlu Dyfed-Powys.

Cafodd y gwaith adnewyddu ei wneud ar lawr isaf adeilad rhif 10 Stryd Meyrick.

'Anghysonderau'

Dywedodd y cyngor fod ''anghysonderau yn gysylltiedig â'r tendr'' wedi eu cyfeirio yn swyddogol i'r heddlu.

''Mae'r mater yn mynd i gael ei drafod gan y cabinet ddydd Llun," meddai llefarydd. "Does dim sylw pellach.''

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cadarnhau eu bod yn ymchwilio i honiadau o dwyll.

Mae perchennog 10 Stryd Meyrick, datblygwr eiddo o Sir Dorset o'r enw Cathal McCosker, wedi dweud y byddai'n amhriodol iddo wneud unrhyw sylw.