Clwydi trydanol: Dau gwmni'n pledio'n euog

  • Cyhoeddwyd
Karolina GolabekFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Karolina Golabek ym mis Gorffennaf 2010

Yn Llys y Goron Caerdydd mae dau gwmni wedi pledio'n euog i gyhuddiadau'n ymwneud â'r Ddeddf Iechyd a Diogelwch.

Bu farw Karolina Golabek, pump oed, ar ôl cael ei gwasgu gan glwydi trydanol ger ei chartref ym Mhen-y-bont ar Ogwr yng Ngorffennaf 2010.

Bydd John Glen Installation Services a Tremorfa Ltd yn cael eu dedfrydu ar Fehefin 12.

Clywodd y llys honiadau nad oedd y clwydi wedi eu gosod yn unol â safonau Prydeinig ac Ewropeaidd ac nad oedd archwiliadau diogelwch wedi bod.

Difrifol iawn

Dywedodd y Barnwr Neil Bidder QC fod yr achos yn ddifrifol iawn ac yn gymhleth a bod angen llawer o waith paratoi cyn dedfrydu.

Roedd ei thad wedi gweld Karolina am 4yh y diwrnod y cafodd ei gwasgu gan y clwydi.

Cynigiodd un o drigolion y fflatiau help iddi ac aed â hi i Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont, lle bu farw.

Clywodd cwest yn Hydref 2012 fod peiriant newydd wedi ei osod ar y clwydi ym Mai 2008 ond bod trigolion wedi cwyno am wendidau.

Cofnodwy rheithfarn o farwolaeth drwy ddamwain a nodwyd bod clwyd anniogel yn ffactor.