Nodi 10 mlynedd trychineb yn y Bermo

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Alan Massey a Keith Allday ym mis Ebrill 2004

Aeth criwiau badau achub yn y Bermo ar daith arbennig ddydd Sadwrn i gofio dau gydweithiwr fu farw ddeng mlynedd yn ôl.

Cafodd harbwrfeistr y Bermo, Keith Allday, a'i ddirprwy Alan Massey eu lladd pan dross eu cwch drosodd ym mis Ebrill 2004.

Cafodd badau achub o'r Bermo, Pwllheli, Criccieth ac Aberdyfi eu lansio i geisio chwilio am eu cydweithwyr am dros 24 awr.

Roedd Keith Allday, 54, wedi bod yn aelod o'r criw achub ers 1988, ac yn llywiwr ar fad achub y dref ers 1993.

Roedd Alan Massey, 37, wedi bod yn aelod ers naw mlynedd.

Dywedodd yr RNLI bod y digwyddiad wedi bod yn gyfnod anodd iawn i'r dref.

Dywedodd Norma Stockford o'r elusen: "Roedd colli dau ddyn ifanc oedd yn eu blynyddoedd gorau yn drychinebus, ac yn anodd iawn ei dderbyn".

I nodi degawd ers y digwyddiad, fe lansiodd yr RNLI ddwy fad achub ddydd Sadwrn.

Cafodd y Moira Barrie, a'r Clive Tanner cael eu lansio i roi cyfle i'r criw gofio eu cydweithwyr ar y tonnau.

Straeon perthnasol