Anffawd wrth i gar lithro i gamlas Llangollen

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, @aqueductinn
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Mr Williams wedi mynd am dro gyda'i gariad pan glywodd fod ei gar wedi llithro i'r gamlas.

Cafodd gyrrwr anlwcus anffawd ar ôl i'w gar lithro i mewn i gamlas Llangollen ddydd Gwener.

Llwyddodd Tomos Williams i gael y car Toyota Avensis allan o'r dŵr gyda chymorth Heddlu Gogledd Cymru, yn dilyn methiant ym mrêc llaw y cerbyd.

Roedd Mr Williams wedi mynd am dro gyda'i gariad ac fe glywodd am y digwyddiad wedi iddo fynd i dafarn ar ochr y gamlas.

Dywedodd fod y digwyddiad yn ben llanw ar wythnos wael gan iddo glywed yn gynharach yn yr wythnos fod ei swydd dan fygythiad.

Ffynhonnell y llun, @djbiglean
Disgrifiad o’r llun,
Y car yn llithro i'r gamlas.
Ffynhonnell y llun, @djbiglean
Disgrifiad o’r llun,
Ymdrechodd gweithwyr a swyddogion yr heddlu i achub y car.

Mae Mr Williams o Gaerwys yn Sir y Fflint yn gweithio yn ffatri prydau parod Creative Foods yn y Fflint. Cyhoeddwyd yn gynharach yn yr wythnos y gallai'r ffatri gau erbyn mis Mai, gyda 149 o swyddi dan fygythiad.

''Dwi wedi cael y lwc waethaf,'' meddai.

Dywedodd Mr Williams fod gyrrwr arall wedi clywed swn uchel oedd yn awgrymu fod gwifren brêc llaw y car wedi torri.

Ar ôl clywed am y digwyddiad fe ddychwelodd at ei gar i ddarganfod defnyddwyr y gamlas yn pysgota ei eiddo allan o'r dŵr.

''Dwi'n gallu gweld yr ochor ddoniol rwan,'' ychwanegodd. ''Chafodd neb ei anafu.''

Cafodd y car ei dynnu o'r dŵr a'i gludo i garej ar gyfer ei archwilio.

Ffynhonnell y llun, @djbiglean
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y car ei dynnu allan o'r gamlas ar ôl dwyawr.