Bu'n rhaid achub dynes yng Nghwm Croesor brynhawn Sadwrn

  • Cyhoeddwyd

Bu'n rhaid galw Tîm Achub Mynydd Aberglaslyn i ddod i gymorth menyw aeth i drafferthion yn ardal Cwm Croesor ddydd Sadwrn, Ebrill 5.

Roedd y fenyw 47 oed o'r Wirral yn cerdded gyda'i theulu pan lithrodd ag anafu ei ffêr. Wrth i'r tywydd droi'n arw, fe benderfynwyd galw am gymorth gan nad oedd modd gweld yn bellach na 100m ar y mynydd.

Aeth deg aelod o Dîm Achub Mynydd Aberglaslyn o'u pencadlys ym Mhorthmadog i helpu gydag ymdrechion i achub y ddynes, oedd ar dir serth ger Llyn Cwm Y Foel. Cafodd ei chludo o ochr y mynydd ar ôl derbyn triniaeth.

O achos yr amgylchiadau peryglus dan draed, fe alwyd am gymorth gan Dîm Chwilio ac Achub De Eryri hefyd. Aeth y fenyw mewn ambiwlans o Groesor i Ysbyty Gwynedd ym Mangor ac fe ddaeth y digwyddiad i ben ar ôl chwe awr.

Mewn digwyddiad arall bu'n rhaid achub dyn o Glogwyn Bochlwyd yn Nyffryn Ogwen gan Dîm Achub Mynydd Dyffryn Ogwen ar ôl iddo lithro ar y mynydd ddydd Sadwrn.