Angen graddedigion ar gyfer peirianneg meddai academi

  • Cyhoeddwyd
Peiriannwyr ffatri Airbus
Disgrifiad o’r llun,
Mae peiriannwyr yn ffatri Airbus ym Mrychdyn yn adeiladu adenydd awyrennau

Mae angen i Gymru greu dros i ddwy fil a hanner o raddedigion ym mhynciau mathemateg, technoleg, peirianneg a'r gwyddorau pob blwyddyn er mwyn bodloni gofynion y diwydiant peirianneg, yn ôl un corff.

Daw'r rhybudd gan yr Academi Beirianneg Frenhinol, sy'n dweud y gallai ein heconomi ddioddef os na ddaw graddedigion o'r pynciau hyn i lenwi swyddi'r dyfodol.

Yn ôl yr Academi Beirianneg Frenhinol, drwy Brydain mi fydd angen 800,000 o raddedigion ychwanegol ym meysydd mathemateg, technoleg, peirianeg a'r gwyddorau erbyn 2020.

Mae dros 200,000 o bobl yng Nghymru wedi eu cyflogi yn y diwydiant peirianneg, ac mae disgwyl i'r sector dyfu dros y ddegawd nesaf.

Ond mae pynciau mathemateg, technoleg, peirianneg a'r gwyddorau yn rhai sydd yn cael eu hastudio gan amlaf gan fechgyn ar gyfer lefel A.

Un ateb posib i godi'r niferoedd ydy eu gwneud nhw'n feysydd fyddai'n fwy deniadol i ferched.

'Maes eang'

Yn ôl Huw Hall Williams o sefydliad Peirianneg Cymru, mae adroddiadau wedi bod yn tanlinellu'r diffyg ers tro.

Ond mae'n dweud bod cyfleoedd eang yn y diwydiant.

"Mae'r maes mor eang, mae'r gair peirianneg yn ymbarél mawr ar gyfer nifer helaeth o swyddi," meddai.

"Yn y wlad yma rydyn ni'n cynhyrchu nwyddau fel adenydd awyrennau yn y gogledd i lawr at gynhyrchu'r Raspberry Pi i lawr ym Mhen y Bont, felly mae'r swyddi ym maes peirianneg yn eang dros ben."

Un o brif amcanion y sefydliad yw annog mwy o ddisgyblion i feddwl am yrfa mewn technoleg a pheirianneg, yn arbennig merched.

"Mae targedu merched yn un o'n targedau mwyaf ni. Ar hyn o bryd rydyn ni'n gweithio hefo miloedd o blant bob blwyddyn ac mae 50% yn ferched.

"Rydyn ni'n anelu at fynd a merched i brifysgolion ac allan i ddiwydiant er mwyn dangos iddyn nhw be' sydd ar gael.

"Yng nghyfnod allweddol 5 wedyn, yn anffodus mae nifer y merched yn mynd i lawr i tua 35% felly rydyn ni'n gweithio'n galed nawr i ddangos bod 'na yrfa i gael yn y byd peirianneg."