Cyhuddo dyn o geisio ymosod

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn 36 oed wedi cael ei gyhuddo o geisio ymosod yn dilyn digwyddiad yn Nhrecelyn yr wythnos ddiwethaf.

Mae'n dilyn digwyddiad yn ymwneud â menyw 27 oed ar Yewtree Road yn y dref.

Cafodd y ddynes ei chludo i Ysbyty Brenhinol Gwent gydag anafiadau i'w gwddf ac wedi torri asgwrn bys.

Mae disgwyl i'r dyn ymddangos gerbron llys yng Nghasnewydd yn ddiweddarach ddydd Llun.