Tîm achub 'methu goroesi' heb arian

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Achub mynydd

Mae un o dri o dimau achub mynydd gogledd Cymru wedi dweud wrth BBC Cymru fod perygl iddyn nhw orfod cau os nad ydyn nhw'n derbyn arian cyhoeddus.

Gogledd Cymru yw un o'r ardaloedd prysuraf ym Mhrydain o ran y nifer sy'n cael eu hachub - y flwyddyn ddiwethaf cafodd Tîm Achub Mynydd Aberglaslyn eu galw allan 59 o weithiau, sydd yn amlach nag unwaith yr wythnos.

Mae 33 o bobl yn aelodau o'r tîm, sy'n gyfrifol am ardal o 750 cilomedr sgwâr ac yn gweithredu o ardal Porthmadog.

Ar hyn o bryd mae 92% o'u cyllideb yn dod o gyfraniadau gan y cyhoedd ond dyw hynny ddim yn gynaliadwy yn ôl criw Aberglaslyn, gan fod gwaith angen ei wneud ar nifer o'u cerbydau.

Mae un o'r Land Rovers wedi gweld dyddiau gwell ac un arall angen gerbocs newydd.

Dywedodd Richard Barry nad ydyn nhw eisiau gorfod gofyn am arian, ond nad oes llawer o ddewis gyda chostau mawr sydd yn gysylltiedig â'r cerbydau.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Tîm Achub Mynydd Aberglaslyn yn credu y bydd goroesi'n anodd heb mwy o gyllid

"Sut arall allwn ni oroesi?" gofynnodd. "Nid ni yn unig sydd yn y sefyllfa yma, mae timau eraill hefyd."

Ychwanegodd: "Mae hyn oll yn costio arian a allwn ni ddim goroesi heb lawer mwy o gyllid gan ein bod ni'n straffaglu wrth ddibynnu'n unig ar gyfraniadau gan y cyhoedd."

Nid hwn yw'r tro cyntaf i un o dimau achub gogledd Cymru ofyn am arian - fe wnaeth tîm Llanberis gais tebyg ym mis Awst y llynedd.

'Gwaith gwych'

Yn ôl Mr Barry mae llawer o'r bobl sy'n mynd i drafferth wedi eu denu yma fel twristiaid gan ymgyrchoedd Llywodraeth Cymru a San Steffan, ond mai timau fel Aberglaslyn sy'n gorfod talu'r costau am eu hachub "pan maen nhw'n mynd i drafferthion".

Yn ogystal, mae'n dweud fod y tîm bellach â mwy o gyfrifoldebau: "Rydym yn darganfod ein hunain yn chwilio am bobl mewn galar ... pobl sydd ar goll, pobl gydag Alzheimer's a phobl mewn oed."

Mae Llywodraeth Cymru'n dweud eu bod nhw wedi bod yn trafod yr opsiynau gyda thîm Aberglaslyn, ond yn tynnu sylw at y ffaith nad yw'r maes yn un sydd wedi ei ddatganoli.

Ychwanegodd y llefarydd: "Rydym yn rhoi gwerth uchel ar y gwaith gwych mae ein timau achub mynydd yn ei wneud ledled Cymru."

Yn ystod cyhoeddiad y gyllideb, fe ddywedodd y Canghellor George Osborne fod £10 miliwn yn cael ei glustnodi ar gyfer elusennau chwilio ac achub a gwasanaethau bad achub.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol