Heddlu'n achub dynes o dân

  • Cyhoeddwyd

Mae tri swyddog yr heddlu a dynes wedi cael triniaeth yn yr ysbyty, wedi iddyn nhw ei hachub hi o dŷ oedd ar dân yn Abertawe.

Roedd yr heddlu wedi cael eu galw i eiddo ar Ffordd Severn yn ardal y Clâs yn Abertawe.

Aeth swyddogion i mewn i'r tŷ ac achub dynes 22 oed o'i hystafell.

Cafodd y pedwar ohonyn nhw eu cludo i Ysbyty Treforys am driniaeth am effeithiau anadlu mwg.

Mae'r tri swyddog - Sarjant Paul Rees, y Cwnstabl Tony Phipps a'r Cwnstabl Joanne Williams - wedi derbyn clod am eu gwaith.

Dywedodd y Prif Arolygydd Tony McAlinden, o Orsaf Heddlu Treforys: "Mae gweithredoedd dewr y swyddogion wedi achub bywyd y ddynes yma, heb os."

Yn ôl y Prif Arolygydd McAlinden, fe aeth y swyddogion yn ôl i mewn i'r eiddo ar ôl achub y ddynes er mwyn ceisio atal y tân rhag lledaenu i adeiladau cyfagos.

Ychwanegodd: "Roedd hon yn weithred ragorol o ddewrder gan y tri swyddog, fydd nawr yn cael eu cymeradwyo am eu gweithredoedd a'r penderfyniadau wnaethon nhw."

Mae dynes 22 oed wedi cael ei chyhuddo o losgi bwriadol yn dilyn y digwyddiad.