Ffrae wleidyddol dros filwyr yn dwysau

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Carwyn Jones yn ymateb i'r honiadau

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi dweud ei fod yn ofni fod gwasanaeth sifil y Deyrnas Unedig yn cael ei ddefnyddio mewn modd gwleidyddol ac mae wedi cyhuddo'r Weinyddiaeth Amddiffyn o basio cofnodion i'r Sun on Sunday heb ofyn caniatâd.

Mae'r Sun on Sunday yn honni fod prif swyddog meddygol y fyddin Paul Evans wedi dweud wrth bwyllgor iechyd ac amddiffyn ei fod eisiau gweld milwyr wedi eu hanafu'n cael eu symud o Gymru i Loegr am driniaeth.

Roedd llefarydd ar ran Mr Jones eisoes wedi dweud ei fod yn "gandryll" am yr honiadau, a nawr mewn cyfweliad gyda BBC Cymru mae wedi disgrifio'r honiadau bod milwyr yn aros yn hirach am driniaeth yng Nghymru fel "nonsens pur".

Fe ddywedodd hefyd ei fod yn cwestiynu os yw llywodraeth y DU "o ddifri am gadw'r undeb ynghyd pan maen nhw'n bwrw Cymru drwy'r amser" a'i fod yn "cymryd yn ganiataol o hyn ymlaen y bydd unrhyw gyfarfod yn Whitehall yn cael ei ddefnyddio yn ein herbyn".

Mae wedi cyhuddo'r Weinyddiaeth Amddiffyn o basio gwybodaeth ymlaen er mwyn "achosi niwed i ni" a'i fod yn bwriadu siarad gyda Paul Evans er mwyn cael eglurdeb ynghylch y sefyllfa.

Dywedodd lefarydd ar ran yr Weinyddiaeth Amddiffyn: "Ni chafodd gwybodaeth am filwyr ac amseroedd triniaethau ei ollwng, fe ddaeth mewn ymateb i gais rhyddid gwybodaeth wedi i'r wasg gysylltu â'r MOD ddydd Sadwrn."