Grant i gynhyrchu llyfrau cyfreithiol

  • Cyhoeddwyd
arwyddo cytundebFfynhonnell y llun, Prifysgol Bangor
Disgrifiad o’r llun,
Pennaeth Ysgol y Gyfraith yr Athro Dermot Cahill, awdur y gyfrol gyntaf Keith Bush a rheolwr y prosiect Carys Aaron yn arwyddo'r cytundeb.

Mae Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor wedi derbyn grant gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i arwain prosiect i gyhoeddi gwerslyfrau Cymraeg.

Nod y cynllun yw paratoi llyfrau i fyfyrwyr sy'n astudio'r gyfraith ym mhrifysgolion Cymru yn bennaf, gyda'r llyfrau hynny gan arbenigwyr cydnabyddedig yn y meysydd dan sylw.

Fe fydd y prosiect hefyd yn fodd o gysoni a chreu termau cyfreithiol Cymraeg.

Mae bwrdd golygyddol wedi cael ei benodi i oruchwylio'r gwaith o dan gadeiryddiaeth yr Athro Thomas Watkin.

Daw cefnogaeth i'r fenter hefyd gan arbenigwyr o wasanaethau cyfreithiol y llywodraeth, y farnwriaeth ac o'r proffesiynau.

Eisoes mae cytundeb gydag awdur y gyfrol gyntaf yn y gyfres, Keith Bush, sef cyfrol ar Gyfraith Gyhoeddus.

Mae Mr Bush yn gyn brif gynghorydd cyfreithiol i'r Cynulliad Cenedlaethol, ac mae hefyd yn gyfarwyddwr Sefydliad Cymru'r Gyfraith.

'Diffyg llyfrau'

Rheolwr y prosiect yw Carys Aaron, sydd hefyd yn ddarlithydd rhan-amser yn Ysgol y Gyfraith ym Mangor, a dywedodd:

"Fel mewn cynifer o feysydd, mae'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gyfer israddedigion ym maes y gyfraith wedi bod yn ymylol.

"Nododd yr Athro Gwynedd Parry yn ei gyfrol Cymru'r Gyfraith mai'r 'maen tramgwydd sylfaenol yw diffyg llyfrau ... i egluro'r gyfraith yn Gymraeg'.

"Bwriad pennaf y prosiect hwn yw ateb y galw hwnnw, fel y gall ein prifysgolion baratoi cenhedlaeth newydd o gyfreithwyr, bargyfreithwyr ac ymarferwyr cyfreithiol eraill a fydd yn gyfforddus a hyderus ddwyieithog."