Difrod a dwyn o siop elusen

  • Cyhoeddwyd
Siop RNLI Horton a Phorth EinonFfynhonnell y llun, RNLI
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd arian a nwyddau eu dwyn o siop RNLI Horton a Phorth Einon

Mae gwirfoddolwyr gyda gwasanaeth badau achub yr RNLI wedi eu syfrdanu wrth ddychwelyd i siop yr elusen ar Benrhyn Gwyr.

Roedd lladron wedi torri ffenestri'r adeilad a dwyn nifer o eitemau a swm o arian oddi yno, gan gynnwys blwch casglu a £100.

Gwirfoddolwyr sy'n rhedeg y siop yn Horton a Phorth Einon, ac maen nhw'n chwarae rhan bwysig i godi arian er mwyn hyfforddi a chefnogi criw'r bad achub lleol.

Mae'r elusen nawr yn apelio ar unrhyw un a welodd rhywun yn ymddwyn yn amheus yn yr ardal rhwng nos Sul ac oriau man fore Llun i gysylltu â'r heddlu.

Dywedodd Lawrie Grove, rheolwr RNLI Horton a Phorth Einon: "Mae'n anodd iawn deall rhywun sy'n medru targedu elusen yn y modd yma.

"Mae'r arian sy'n cael ei godi yn y siop yn hanfodol i gynorthwyo'n criwiau sy'n achub bywydau ar y môr. Mae'n ddigalon iawn y bydd rhaid dargyfeirio arian i drwsio difrod i'r siop ac adnewyddu'r stoc.

"Rydym ond yn gobeithio bod y sawl sy'n gyfrifol am wneud hyn yn sylweddoli'r boen y maen nhw wedi ei achosi."

Nid yw'r digwyddiad wedi cael effaith ar weithredoedd y bad achub, ac fe fydd yn cael ei lansio fel arfer os oes galw.