Carcharu pedwar am ymosodiad 'llwfr'

  • Cyhoeddwyd
Holding a Hall
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Stephen Holding (chwith) a Glyn Hall (dde) eu carcharu am oes

Mae pedwar dyn wedi eu carcharu - dau ohonyn nhw am oes - am ymosodiad "didrugaredd a llwfr" gyda chleddyf Samurai, bwyell a batiau pelfâs.

Fe gafodd Stephen Holding, 26 a Glyn Hall, 28 o Fae Colwyn dedfryd o garchar am oes. Bydd rhaid i'r ddau dreulio o leiaf saith a phum mlynedd yn y carchar.

Carcharwyd Wayne Foulkes, 36 oed, am 10 mlynedd a Nicole Geal, 31, am chwe blynedd.

Dywedodd y Barnwr Merfyn Hughes fod Holding a Hall wedi chwarae "rhan amlwg" yn yr ymosodiad ar Alieu Jasseh, 23.

Hall ddefnyddiodd y cleddyf Samurai yn ystod yr ymosodiad.

Disgwyl ar risiau

Roedd chwech o ymosodwyr - pump ohonyn nhw'n gwisgo mwgwd neu hwd - yn disgwyl am Jasseh ar risiau mewn tŷ sydd wedi cael ei rannu'n fflatiau, ym mis Mawrth 2013.

Roedd cymydog wedi cysylltu gyda Heddlu Gogledd Cymru ar ôl gweld y grŵp a dechrau poeni.

Clywodd y llys mai pwrpas yr ymosodiad oedd dychryn Jasseh, a'i orfodi i roi'r gorau i ddelio cyffuriau yn y dref.

Yn ddiweddar roedd Jasseh, sy'n dioddef o broblemau meddyliol, wedi symud i Fae Colwyn er mwyn delio cyffuriau.

Dywedodd y Barnwr y gallai Jasseh fod wedi ei ladd yn yr ymosodiad a'i fod wedi cael anafiadau difrifol.

Bu'n rhaid iddo gael llawdriniaeth i achub ei goes dde oherwydd clwyf dwfn.