Cyngor Ceredigion: Tro pedol ar gau llyfrgell Tregaron

  • Cyhoeddwyd
Tregaron
Disgrifiad o’r llun,
Mi fydd llyfrgell Tregaron yn aros ar agor.

Mae trigolion Tregaron yn hawlio buddugoliaeth yn eu hymgyrch i gadw llyfrgell yn y dref.

Roedd Cyngor Ceredigion wedi penderfynu cau llyfrgell Tregaron fel rhan o arbedion gwerth £9.6m dros y flwyddyn ariannol nesaf.

Roedd y llyfrgell yn agor am chwe diwrnod yr wythnos, ond bwriad y cyngor oedd gyrru llyfrgell symudol yno am dridiau yn unig.

Ond bellach mae cabinet yr awdurdod wedi gwneud tro-pedol ac wedi penderfynu cadw'r llyfrgell ar agor am dri diwrnod o'r wythnos.

Cyfarfod

Ym mis Ionawr daeth dros 100 o bobl i gyfarfod cyhoeddus yn y dref er mwyn canfod ffordd o gadw'r llyfrgell, sydd wedi ei lleoli yn ysgol uwchradd y dref.

Gofynnodd y trigolion i'r cyngor ganiatáu i lyfrgellydd gadw'r gwasanaeth ar agor am dair sesiwn dwy awr a hanner.

Dywedodd cynrychiolydd Tregaron ar Gyngor Ceredigion, Catherine Hughes: "Rydym wedi gallu cadw'r llyfrgell ar agor tair gwaith yr wythnos er bod y gwasanaeth wedi lleihau.

"Yn y dyfodol mi fyddwn yn ceisio ymestyn y gwasanaeth trwy ddefnyddio gwirfoddolwyr."

Mae hyn wedi digwydd yn barod yng Ngheinewydd. Fis diwethaf, diogelwyd dyfodol y llyfrgell yno am flwyddyn ar ôl i'r Cyngor gytuno i roi prydles yr adeilad i'r cyngor tref gyda rhent rhad.

Yn debyg i Dregaron roedd yr awdurdod wedi bwriadu cau llyfrgell Ceinewydd a gyrru llyfrgell symudol yno.

Yn dilyn deiseb a arwyddwyd gan 600 o bobl, daeth 25 bobl ymlaen oedd yn barod i wirfoddoli i helpu rhedeg y llyfrgell yno.

Roedd y toriadau yma, yn ogystal â lleihau rhifau llyfrgelloedd symudol o bump i bedwar a cholli dwy swydd i fod i arbed £146,000 y flwyddyn i'r awdurdod.

Cadarnhaodd Cyngor Ceredigion bydd y gwasanaeth llyfrgell yn parhau yn Nhregaron.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol