Gwrthdrawiad: Bwlch yr Oernant wedi ailagor

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau bod Bwlch yr Oernant ar agor eto.

Bu'r ffordd ar gau am gyfnod ddydd Mawrth yn dilyn gwrthdrawiad.

Yn ôl adroddiadau gan Traffic Cymru mae car wedi gadael ffordd yr A542 gan ddisgyn i lawr llethr wrth ochr y ffordd.

Mae'r Gwasanaeth Ambiwlans wedi cadarnhau bod dyn wedi ei gludo i'r ysbyty mewn hofrennydd:

"Fe gawson ni alwad am 10:37 fore heddiw wedi adroddiadau fod un cerbyd wedi bod mewn gwrthdrawiad ar yr A542 Bwlch yr Oernant.

"Fe aeth criw yno mewn ambiwlans brys ac fe alwon ni Ambiwlans Awyr Cymru. Fe gafodd dynyn ei 30au ei gludo i Ysbyty Maelor Wrecsam mewn hofrennydd."

Dywedodd aelod cynulliad Gogledd Cymru, Llŷr Gruffydd:

"Dim ond ychydig wythnosau sydd ers y ddamwain ddifrifol ddiwethaf, ac fe fu galwadau bryd hynny i wella diogelwch ar ffordd y bwlch.

"Mae angen ystyried ar frys sut i leihau'r perygl, boed hynny drwy fariau diogelwch neu gyfyngu ar gyflymder."