77 o swyddi dan fygythiad yng nghwmni bysiau Stagecoach

  • Cyhoeddwyd
Logo Stagecoach

Mae 77 o swyddi dan fygythiad wrth i gwmni bysiau Stagecoach ddweud eu bod nhw am gau eu canolfan ym Mrynmawr ym Mlaenau Gwent fis Gorffennaf.

Llai o gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru a'r cynghorau sir - sy'n cwtogi ar eu buddsoddiad ym maes gwasanaethau bws - sy'n cael y bai.

Dywedodd Stagecoach y bydd nifer y teithiau bws yn Sir Fynwy, Torfaen, Caerffili a Rhondda Cynon Taf yn lleihau.

Mewn saith canolfan yng Nghymru, mae Stagecoach yn cyflogi mwy na 900 o weithwyr ac yn gyfrifol am 400 o gerbydau.

27 miliwn o deithwyr

Dywedodd y cwmni fod eu gwasanaethau'n cludo oddeutu 27 miliwn o deithwyr bob blwyddyn.

Yn ôl rheolwr gyfarwyddwr y cwmni yn Ne Cymru, John Gould, mae'r toriadau i nawdd yn "uniongyrchol gyfrifol" am y bygythiad i'r swyddi wrth i'r ganolfan gau.

"Yn anffodus, mae'n amhosib parhau i ddarparu'r un lefel o wasanaeth i deithwyr, pan 'dy ni'n gweld toriad ar ôl toriad yn y buddsoddiad yng ngwasanaethau bws lleol," meddai.

"O ganlyniad, dydi rhai o'n teithiau ni ddim yn gynaliadwy ac mae'n rhaid i ni weithredu er mwyn sicrhau y gallwn ni gario 'mlaen i ddarparu gwasanaethau i'n cwsmeriaid ledled gweddill ein rhwydwaith yn hirdymor."

Fis Chwefror, fe ddatgelodd BBC Cymru bod bron i 100 o wasanaethau bws wedi dod i ben yng Nghymru yn y tair blynedd diwethaf, a rhagor o doriadau ar y ffordd wrth i gynghorau geisio arbed arian.

'Siomedig'

Mae penderfyniad y cwmni i gau canolfan Brynmawr yn "siomedig a gofidus i'n haelodau" yn ôl undeb Unite Cymru.

Meddai John Toner o'r undeb:

"Wrth symud ymlaen i'r cyfnod ymgynghori, ein blaenoriaeth ni fydd gweithio'n adeiladol ar ran ein haelodau i sicrhau'r dyfodol gorau posib iddyn nhw a chadw nifer y diswyddiadau posib mor isel ag y gallwn ni."

Fe ddywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod hwn yn "newyddion tu hwnt o siomedig. Fe gafodd y gyfradd ad-dalu newydd i weithredwyr bws ei sefydlu yn dilyn arolwg annibynnol i sicrhau na fyddai cwmnïau fel Stagecoach 'dan fantais nag anfantais' o gymryd rhan.

"Hyd yn hyn, dyw Stagecoach heb roi gwybod i Lywodraeth Cymru am y bygythiad i gau canolfan na chwtogi ar wasanaethau."