Llandudno'n 'apelio at ymwelwyr'

Llandudno (Photo: Raindrop2011) Image copyright raindrop2011
Image caption Mae yna nifer fawr o westai ar hyd y ffrynt yn Llandudno
Llandudno and the Gt Orme (Photo: Jane Baker) Image copyright jane baker
Image caption Roedd y dre' yn cael ei hadnabod fel 'Naples y gogledd' yn ystod Oes Fictoria
Llandudno Pier Image copyright Steve Wainwright
Image caption Cafodd pier newydd ei osod yn lle'r un pren gwreiddiol yn 1877

Mae tre' Llandudno wedi'i chynnwys ar restr o'r 10 lle gorau i ymweld â nhw yn y DU, yn ôl gwefan deithio TripAdvisor.

Llundain oedd ar y brig, gyda Chaeredin yn ail. Ond Llandudno a Torquay, yn Nyfnaint, oedd yr unig ddwy dre' glan môr a gafodd eu henwi.

Roedd Torquay yn drydydd ar y rhestr, tra bod Llandudno'n cipio'r wythfed safle.

Mae'r safle yn cyfeirio at nifer o atyniadau yn Llandudno, gan enwi'r promenâd, y pier a'r Gogarth yn benodol.

Ond mae hefyd yn tynnu sylw at y tywydd cyfnewidiol, gan ddweud bod hi'n gallu bod yn ddigon oer ar y tir uwch.

"Ewch â siaced hefo chi. Mae'n gallu bod yn ddigon oer fyny fanna," meddai.

Mae tref wyliau Llandudno yn enghraifft glasurol o dre' glan môr Fictoraidd ac yn ganolfan siopa ac adloniant i lawer o drigolion y gogledd orllewin.

Cafodd y dre' ei datblygu gan y teulu Mostyn ar ddiwedd y 1840au, ac mae 'na gysylltiad yn parhau rhwng y teulu a'r dre' hyd heddiw.