BBC Cymru Fyw

Arian i foderneiddio naw o lyfrgelloedd

Published
image copyrightAP
image captionBydd naw o lyfrgelloedd yn cael eu moderneiddio
Bydd bron i £1 miliwn yn cael ei wario ar foderneiddio naw o lyfrgelloedd yng Nghymru.
Gweinidog Diwylliant Cymru, John Griffiths, sy'n cyhoeddi hyn ddydd Mercher.
Y llyfrgelloedd dan sylw yw Pontardawe, Llanilltud Fawr, Trelái, Grangetown, Doc Penfro, Llandrindod, Aberfan, Pennard a llyfrgell symudol yng Ngheredigion.
Mae'r pecyn moderneiddio yn rhan o £2.2 miliwn fydd yn cael ei wario ar archifau ac amgueddfeydd.
Mae'r cyhoeddiad yn Archifau Richard Burton ym Mhrifysgol Abertawe - un o bedwar gwasanaeth archifau fydd yn elwa o gyllid ar gyfer ehangu mynediad at eu casgliadau am y diwydiant dur.

Catalogio

Bydd grant o £20,000 gan y llywodraeth, ynghyd â £56,000 gan y cynllun grantiau Catalogio Cenedlaethol yn golygu bod Archifau Richard Burton, Archifau Morgannwg, Swyddfa Cofnodion Sir y Fflint, Cyngor Archifau a Chofnodion Cymru, Archifau Wrecsam ac Astudiaethau Lleol yn gallu catalogio a darparu manylion ar-lein am archifau Cydffederasiwn y Diwydiannau Dur a Haearn, Casgliad Dur Prydain a chasgliad gweithfeydd Dur Brymbo.
Dywedodd Mr Griffiths fod y diwydiant dur wedi chwarae rhan allweddol yn natblygiad Cymru.
"Bydd prosiect 'Wales Showing Our Metal' yn galluogi ymchwilwyr o bob oedran i ddeall cyfraniad y diwydiant dur at hanes Cymru a'i effaith barhaus ar gymunedau Cymreig.
"Mae gwaith caled y gwasanaethau archifau a'r buddsoddiad hwn yn golygu bod y cofnodion hyn yn ddiogel ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol."

'Hwb enfawr'

Dywedodd Elisabeth Bennett, Pennaeth Archifau Richard Burton ym Mhrifysgol Abertawe: "Un o brif swyddogaethau archifau yw dod â'r gorffennol yn fyw, ac mae diddordeb mawr y cyhoedd yn y Rhyfel Byd Cyntaf yn dyst i hyn.
"Bydd y cyllid sy'n cael ei gyhoeddi yn hwb enfawr i'n gwaith ar hanes y diwydiant dur yng Nghymru, sef hanes nad yw wedi cael ei adrodd ers amser hir.
"Trwy gatalogio'r archifau a sicrhau bod modd i bobl eu gweld, byddwn yn gallu cyflwyno hanes diddorol y diwydiant dur i bawb."
Yn ogystal â'r arian ar gyfer moderneiddio, bydd £400,000 yn cael ei wario ar amgueddfeydd, gan gynnwys datblygu cyfleoedd marchnata.
Bydd £685,000 ar gyfer datblygu gwasanaethau llyfrgell, gan gynnwys gwella cynhwysiant digidol a rhannu adnoddau tra bydd £140,000 yn cael ei neilltuo ar gyfer archifau er mwyn ehangu mynediad at adnoddau archifol.

Straeon perthnasol

  • Cyngor Ceredigion: Tro pedol ar gau llyfrgell Tregaron