Apelio am wybodaeth am blismyn ffug yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
SêffFfynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Y sêff a ddygwyd o fflat yn y Tyllgoed

Mae heddlu yn apelio am wybodaeth yn dilyn byrgleriaeth yng Nghaerdydd lle targedwyd pensiynwr gan dri dyn yn smalio bod yn blismyn.

Digwyddodd hyn ar ffordd Ffagan wrth y gyffordd a ffordd Norbury, yn ardal y Tyllgoed yng Nghaerdydd, ar nos Wener, Ebrill 4ydd am 8.30pm.

Gwthiodd tri o ddynion yn eu hugeiniau oedd yn dweud eu bod yn blismyn, i mewn i fflat.

Anafu

Roedd y ddynes 80 oed sy'n byw yno a'i merch yng nghyfraith 71 oed, wedi eu hanafu oherwydd y nerth a ddefnyddiwyd i dorri mewn.

Cafodd llaw'r ddynes iau ei thorri

Er ymdrechion mab y ddynes 80 oed i daclo'r troseddwyr, cafodd sêff ei gymryd o'r tŷ, ond doedd dim byd tu fewn iddo.

Gadawodd y troseddwyr mewn car Audi lliw arian neu lwyd, yn mynd i gyfeiriad Rhodfa'r Gorllewin.

Mae ditectifs yn apelio am lygaid dystion.

Mae'r heddlu yn credu bod y car wedi teithio ar hyd Rhodfa'r Gorllewin ar gyflymder uchel gan basio car cyn mynd drwy olau coch i gyfeiriad gyfnewidfa Gabalfa.

Roedd y car wedi ei weld yn gynharach ar y diwrnod yn ardal Tredelerch a Llaneirwg.

Brawychus

Meddai Ditectif Rhingyll, Daniel Sweeney: "Roedd hyn yn ddigwyddiad brawychus ac mae yna ymchwiliad llawn yn parhau i ddarganfod y rhai sy'n gyfrifol."

Cyhoeddodd yr heddlu disgrifiad o'r tri.

Mae'r dyn cyntaf gyda chorff main i athletig, yn gwisgo menig a siaced lliw golau/llwydfelyn.

Yr ail ddyn yn wyn, a ganddo gorff main, gyda gwallt lliw golau neu gringoch, roedd yn gwisgo cap pêl fas, siaced du neu glas tywyll a jîns glas.

Disgrifiwyd y trydydd dyn, yn wyn a main, yn siarad gydag acen Wyddelig, yn gwisgo cap pêl fas tywyll, siaced ddu gyda sip ac yn gwisgo jîns glas.

Mae'r heddlu yn cynghori pobl i ofyn am gerdyn adnabod cyn gadael unrhyw berson i mewn i'r cartref.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth cysylltwch â heddlu De Cymru, drwy ffonio CID Tyllgoed ar 02920527248, Heddlu De Cymru ar 101 neu Taclo'r Tacla yn ddienw ar 0800 555111 gan ddyfynnu'r cyfeirnod 1400114572.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol