Apelio am wybodaeth am blismyn ffug yng Nghaerdydd

Sêff Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Y sêff a ddygwyd o fflat yn y Tyllgoed

Mae heddlu yn apelio am wybodaeth yn dilyn byrgleriaeth yng Nghaerdydd lle targedwyd pensiynwr gan dri dyn yn smalio bod yn blismyn.

Digwyddodd hyn ar ffordd Ffagan wrth y gyffordd a ffordd Norbury, yn ardal y Tyllgoed yng Nghaerdydd, ar nos Wener, Ebrill 4ydd am 8.30pm.

Gwthiodd tri o ddynion yn eu hugeiniau oedd yn dweud eu bod yn blismyn, i mewn i fflat.

Anafu

Roedd y ddynes 80 oed sy'n byw yno a'i merch yng nghyfraith 71 oed, wedi eu hanafu oherwydd y nerth a ddefnyddiwyd i dorri mewn.

Cafodd llaw'r ddynes iau ei thorri

Er ymdrechion mab y ddynes 80 oed i daclo'r troseddwyr, cafodd sêff ei gymryd o'r tŷ, ond doedd dim byd tu fewn iddo.

Gadawodd y troseddwyr mewn car Audi lliw arian neu lwyd, yn mynd i gyfeiriad Rhodfa'r Gorllewin.

Mae ditectifs yn apelio am lygaid dystion.

Mae'r heddlu yn credu bod y car wedi teithio ar hyd Rhodfa'r Gorllewin ar gyflymder uchel gan basio car cyn mynd drwy olau coch i gyfeiriad gyfnewidfa Gabalfa.

Roedd y car wedi ei weld yn gynharach ar y diwrnod yn ardal Tredelerch a Llaneirwg.

Brawychus

Meddai Ditectif Rhingyll, Daniel Sweeney: "Roedd hyn yn ddigwyddiad brawychus ac mae yna ymchwiliad llawn yn parhau i ddarganfod y rhai sy'n gyfrifol."

Cyhoeddodd yr heddlu disgrifiad o'r tri.

Mae'r dyn cyntaf gyda chorff main i athletig, yn gwisgo menig a siaced lliw golau/llwydfelyn.

Yr ail ddyn yn wyn, a ganddo gorff main, gyda gwallt lliw golau neu gringoch, roedd yn gwisgo cap pêl fas, siaced du neu glas tywyll a jîns glas.

Disgrifiwyd y trydydd dyn, yn wyn a main, yn siarad gydag acen Wyddelig, yn gwisgo cap pêl fas tywyll, siaced ddu gyda sip ac yn gwisgo jîns glas.

Mae'r heddlu yn cynghori pobl i ofyn am gerdyn adnabod cyn gadael unrhyw berson i mewn i'r cartref.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth cysylltwch â heddlu De Cymru, drwy ffonio CID Tyllgoed ar 02920527248, Heddlu De Cymru ar 101 neu Taclo'r Tacla yn ddienw ar 0800 555111 gan ddyfynnu'r cyfeirnod 1400114572.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.