URC i roi mwy o arian i glybiau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Creu arian yw un o brif amcanion URC yn ôl Roger Lewis

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi cyhoeddi y byddan nhw'n cynyddu'r buddsoddiad blynyddol i'r gêm.

Mi fydd clybiau Uwch Gynghrair Rygbi Cymru yn derbyn £1.5 miliwn y flwyddyn yn fwy - cynnydd o 19% - ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf sydd yn dechrau ar Orffennaf 1.

Bydd y gêm yn y gymuned yn gweld cynnydd o £2.6 miliwn, neu 13%.

Dyw'r undeb heb ryddhau manylion ynglŷn â faint sy'n cael ei gynnig i'r rhanbarthau eto.

Mae'r cytundeb rhwng yr undeb a'r rhanbarthau yn dod i ben ddiwedd y tymor hwn wedi iddyn nhw fethu â chytuno ar dermau ar gyfer cytundeb newydd.

Yn ôl URC mae trafodaethau'n parhau.

Dyfodol y gêm

Wrth gyhoeddi'r cynnydd mewn buddsoddiad, dywedodd prif weithredwr URC Roger Lewis:

"Rwyf wrth fy modd fod bwrdd y cyfarwyddwyr wedi pleidleisio o blaid y cynnydd yma yn unfryd yn ein buddsoddiad blynyddol i rygbi ar bob lefel yng Nghymru."

Ychwanegodd: "Ein blaenoriaethau yw lles rygbi elitaidd a chymunedol a bydd y buddsoddiad yma yn ein helpu i gynnal a datblygu cyfranogiad tra'n parhau i ddatblygu talent i'r gêm elitaidd drwy ein strwythurau.

"Rydym yn canolbwyntio ar wneud y gorau i gael y mwyaf o elw a sy'n bosib er mwyn parhau i gyllido'r gêm ar lefel realistig er mwyn sicrhau fod gan rygbi dyfodol fel chwaraeon cenedlaethol Cymru."

Straeon perthnasol