BBC Cymru Fyw

Cwmni gam yn nes at greu canolfan syrffio mewndirol

Published
image copyrightWeber shandwick
image captionCafodd y dechnoleg ei greu gan beirianwyr o Sbaen, ond nid yw wedi bod ar gael yn fasnachol yn unman arall tan rwan
Mae cwmni o Gonwy wedi cymryd y camau cyntaf i greu'r canolfan syrffio mewndirol cyntaf ym Mhrydain.
Bwriad Conwy Adventure Leisure yw adeiladu canolfan syrffio synthetig - Surf Snowdonia - ar safle hen waith alwminiwm yn Nolgarrog.
Dywedodd y cwmni eu bod wedi arwyddo cytundeb swyddogol gyda datblygwyr y dechnoleg, a bod taliad sylweddol wedi ei wneud.
Os bydd caniatâd cynllunio terfynol yn cael ei roi, gall gwaith ddechrau ar y safle ym mis Mai er mwyn agor y ganolfan yn 2015.

Syrffio mewndirol

Bwriad y cynllun yw creu canolfan syrffio mewndirol, gan ddefnyddio technoleg sydd wedi ei ddatblygu gan beirianwyr yn Sbaen.
Cwmni Wavegarden sy'n gyfrifol am y dechnoleg, sy'n golygu rhoi platfform ar hyd y llyn a pheiriant o dan y dŵr i greu tonnau rhwng dwy a chwe troedfedd o uchder.
image copyrightConwy Archives Services
image captionPrynodd cwmni Conwy Adventure Leisure yr hen safle alwminiwm yn Nolgarrog yn 2008
Mae'r cwmni wedi adeiladu cyfleuster prawf yng ngogledd Sbaen, ond nid yw'r dechnoleg wedi bod ar gael yn fasnachol yn unman yn y byd.
Os caiff gymeradwyaeth terfynol, gall y canolfan agor erbyn haf 2015.
Dywed y cwmni y bydd yn creu 60 o swyddi hir dymor, yn ogystal â 100 o swyddi adeiladu a swyddi eraill yn y gadwyn gyflenwi.

'Chwyldroi'r pentref'

Wrth gyhoeddi taliad cyntaf o saith ffigwr am y cynllun, dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Conwy Adventure Leisure bod hwn yn gam pwysig.
"Rydyn ni wedi bod yn gweithio yn galed i ddechrau ein cynlluniau am ganolfan syrffio Wavegarden cyntaf y DU ac rydyn ni'n falch iawn i gyhoeddi cam nesaf y daith," meddai Steve Davies MBE.
"Rydyn ni wedi gweithio yn agos gyda'r tîm yn Wavegarden am gyfnod nawr ac rydyn yn falch i gael cadarnhau ein hadduned o bartneriaeth."
Dywedodd sylfaenydd Wavegarden, Josema Odriozola bod y datblygiad yn garreg filltir yn hanes ei gwmni.
"Bydd Surf Snowdonia yn chwyldroi pentref Dolgarrog a'r ffordd y mae pobl o amgylch y byd yn mwynhau syrffio."

Straeon perthnasol

  • Trafod sefydlu canolfan syrffio 'arloesol' yn Nolgarrog