Grant o bron i £1m i Ganolfan Dylan Thomas yn Abertawe

Mae arlunydd wedi creu delwedd o'r llinell amser newydd yng Nghanolfan Dylan Thomas Image copyright Positif Group
Image caption Mae arlunydd wedi creu delwedd o'r llinell amser newydd yng Nghanolfan Dylan Thomas

Mae Canolfan Dylan Thomas yn Abertawe wedi derbyn £935,700 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri er mwyn sicrhau ei dyfodol.

Bydd y grant yn galluogi'r ganolfan i ehangu ac arddangos eitemau sydd wedi cael eu cadw mewn archifau.

Ymhlith yr eitemau hyn mae llythyr caru gan Dylan Thomas at ei wraig, Caitlin.

Yn ychwanegol bydd casgliad o lyfrau nodiadau Thomas yn dychwelyd i Gymru ar fenthyg am y tro cyntaf ers i'r bardd eu gwerthu yn 1941 i Brifysgol Buffalo, Efrog Newydd.

Mae Hannah Ellis, wyres Thomas, wedi chwarae rhan allweddol wrth sicrhau cyllid ar gyfer y prosiect.

Dywedodd: "Mae'r Ganolfan yn gartref i'r casgliad mwyaf o ddeunydd sy'n gysylltiedig â Dylan Thomas yn y byd, casgliad sy'n bwrw golwg unigryw ar fy nhad-cu.

"Rydw i am i gynulleidfaoedd ifanc a newydd allu darganfod a dysgu am gerddi fy nhad-cu, ei straeon a'i ddramâu.

"Bydd y grant hwn o Gronfa Dreftadaeth y Loteri yn sicrhau y bydd cenedlaethau'r dyfodol yn medru mwynhau'r arddangosfa."

'Creadigol'

Yn ystod 2014 bydd Canolfan Dylan Thomas yn ganolbwynt ar gyfer dathliadau canmlwyddiant y bardd, yn Abertawe a thu hwnt.

Image caption Mae yna nifer o ddigwyddiadau i ddathlu canmlwyddiant Dylan Thomas yn 2014

Bydd y grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri yn sicrhau y gall yr arddangosfa gael ei hagor ar ei newydd wedd mewn pryd i ddathlu canmlwyddiant ei ben-blwydd ym mis Hydref.

Dywedodd y Cynghorydd David Phillips, Arweinydd Cyngor Abertawe: "Mae'r arddangosfa yn 13 mlwydd oed ac yn cyfyngu ar ein gallu i fod yn greadigol â'r nifer fawr o eitemau sydd gennym yn y casgliad.

"Bydd y grant hwn yn helpu i greu lle dysgu bywiog ac adeiladu arddangosfeydd a fydd nid yn unig yn ein helpu i arddangos mwy o'n casgliad, ond hefyd yn ein galluogi i ddenu arteffactau unigryw sy'n gysylltiedig â Dylan Thomas o bob rhan o'r byd."

Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones AC: "Mae'n bwysig iawn fod pobl ifanc yn gallu deall etifeddiaeth Dylan Thomas a chael ysbrydoliaeth gan yr hyn a wnaeth.

"Dyma ddyn ifanc o Abertawe a ddaeth yn un o feirdd mwyaf adnabyddus y byd ac mae'n bwysig fod pobl ifanc yn tynnu ysbrydoliaeth o hyn ac yn dilyn eu huchelgeisiau eu hunain."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.