Hwb i gynllun biomas posib ar hen safle Alwminiwm Môn

  • Cyhoeddwyd
Mynedfa Alwminiwm MônFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Daeth y gwaith cynhyrchu yn Alwminiwm Môn i ben yn 2009

Mae cynlluniau ar gyfer gwaith biomas mawr a pharc amgylcheddol ar hen safle Alwminiwm Môn, ger Caergybi, wedi cael hwb arwyddocaol.

Roedd Adran Ynni a Newid Hinsawdd San Steffan eisoes wedi caniatáu cais Lateral Power - cwmni o Gaer - ond mae newidiadau i'r cynllun gwreiddiol hefyd wedi'u cymeradwyo nawr.

Dywedodd llefarydd ar ran y llywodraeth: "Mae gweinidogion wedi rhoi caniatâd ar gyfer rhai newidiadau technolegol i'r orsaf biomas yng Ngweithfeydd Penrhos, Caergybi, ar Ynys Môn."

Mae disgwyl i'r safle gostio £600m ac mae gobaith y gallai greu tua 400 o swyddi, gyda phosibilrwydd o 600 yn rhagor yn cael eu cyflogi yn ystod y broses adeiladu.

Mae'r cynlluniau diweddara' yn cynnwys newidiadau i ddyluniad y safle a'r dechnoleg bwyler.

Mae disgwyl i'r orsaf gynhyrchu hyd at 299 megawat o drydan, fyddai'n ddigon i gyflenwi hyd at 300,000 o gartrefi.

Bydd gwastraff gwres a dŵr o'r safle hefyd yn cael ei ddefnyddio i greu fferm bysgod arbenigol, ac allyriadau carbon deuocsid yn cael eu defnyddio i dyfu cnydau tomato a letys.

Dyw Lateral Power ddim eto wedi prynu'r safle.

Daeth y gwaith cynhyrchu alwminiwm i ben yn Alwminiwm Môn yn 2009, gyda 400 o bobl yn colli eu gwaith.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol