Gohirio penodiad Griff Rhys Jones

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dyw'r brifysgol heb ddatgelu'r rheswm dros benderfyniad Llys y Brifysgol i gyfeirio penodiad Mr Jones nôl i Gyngor y Brifysgol

Mae penodiad Griff Rhys Jones fel Canghellor Prifysgol Caerdydd wedi cael ei ohirio ar fyr rybudd.

Roedd y cyflwynydd teledu a'r actor i fod i gael ei gyflwyno i'w rôl newydd am 4:30 brynhawn Iau, ond fe yrrodd y brifysgol ddatganiad lai nag awr cyn hynny yn dweud na fyddai hyn yn digwydd.

Mae'r datganiad yn dweud: "Mae penodiad Griff Rhys Jones fel darpar Ganghellor Prifysgol Caerdydd wedi cael ei ohirio.

"Yn dilyn trafodaethau, mae Llys y Brifysgol wedi cyfeirio'r mater yn ôl at Gyngor y Brifysgol am ystyriaeth bellach.

"Mi fydd yr Athro Syr Martin Evans yn parhau fel Canghellor tan ddiwedd ei dymor presennol ar Orffennaf 31, 2014."

Mae dyletswyddau'r Canghellor yn cynnwys gweinyddu mewn seremonïau prifysgol a gweithredu fel llysgennad i'r brifysgol.