Cystadleuaeth rygbi Ewropeaidd newydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Cwpan Heineken yn dod i ben

Mae dyfodol y gystadleuaeth rygbi Ewropeaidd wedi cael ei gadarnhau wedi i'r naw corff sy'n cynrychioli'r clybiau ddod i ddealltwriaeth.

Mae'r cytundeb wyth mlynedd yn dod â misoedd o ansicrwydd i ben ac yn golygu sefydlu tair cystadleuaeth newydd.

Bydd Cwpan y Pencampwyr, y Cwpan Her a'r Gystadleuaeth Ragbrofol yn dechrau yn nhymor 2014-15 .

Mi fydd corff newydd yn cael ei sefydlu yn y Swistir er mwyn rheoli'r cystadlaethau, Rygbi Clwb Proffesiynol Ewropeaidd (EPCR).

Un maen tramgwydd oedd sut y byddai'r arian yn cael ei rannu rhwng y clybiau - yn unol â'r cytundeb newydd bydd traean yn mynd i glybiau Ffrengig y TOP 14, traean i Saeson yr English Premiership a thraean i dimau'r Pro 12.

Pa dimau fydd yn cymryd rhan?

Bydd 20 o glybiau yn chwarae yn y brif gystadleuaeth, Cwpan y Pencampwyr Rygbi Ewropeaidd, gyda'r timau sy'n gorffen uchaf yn y tair cynghrair yn cael cymryd rhan.

Y rhain fydd chwech uchaf y TOP 14, chwech uchaf Premiership Rugby a chyfanswm o saith tîm o'r Pro 12 - y tîm uchaf o bob glwad a'r tri uchaf arall.

Bydd yr 20fed tim yn cael ei benderfynu drwy gemau ail gyfle.

Yn ystod 2014-15 mi fydd y gêm hon yn cael ei chwarae rhwng y timau sy'n seithfed yn Ffrainc a Lloegr ond wedi hynny bydd y timau yna hefyd yn wynebu'r timau sy'n gorffen yn wythfed a nawfed yn y Pro 12.

Mi fydd 18 o'r 20 tîm fydd yn cymryd rhan yn y Cwpan Her Rygbi Ewropeaidd yn dod o Loegr, Ffrainc a'r Pro 12 gyda dau dîm arall yn cael cyfle i gymryd rhan drwy gyfrwng cystadleuaeth wedi ei threfnu gan FIRA ac AER.

Os nad yw enillydd y gystadleuaeth hon wedi cyrraedd Cwpan y Pencampwyr drwy orffen mewn safle digon uchel, bydd yn cymryd lle tîm arall o'r un gynghrair yn y gemau ail gyfle.

Strwythur y cystadlaethau

Disgrifiad o’r llun,
Bydd timau o Romania (uchod) a Georgia yn chwarae yn y Gwpan Ragbrofol

Bydd y gemau'n cael eu cynnal dros naw penwythnos, gyda phum grŵp o bedwar tîm fydd yn chwarae ei gilydd ddwywaith.

Mi fydd y tîm uchaf o bob grŵp, a'r tri thîm gorau o'r ail safle, yn chwarae ei gilydd yn rownd yr wyth olaf, gyda'r fantais o chwarae gartref yn mynd i'r timau â'r record orau.

Bydd yr enillwyr yna'n cyfarfod yn y rownd gynderfynol, gyda'r rownd derfynol yn ystod penwythnos gyntaf mis Mai.

Rhwng wyth a 12 tîm o wledydd Tier Dau a thimau Eidalaidd fydd yn cymryd rhan yn y Gystadleuaeth Ragbrofol, fydd yn rhoi cyfle i'r ddau dîm sy'n gorffen uchaf chwarae yn y Cwpan Her.

Nid yw manylion pendant ynglŷn â sut bydd y gystadleuaeth yma'n gweithio wedi cael eu rhyddhau eto.

Ar y cyd

Disgrifiad o’r llun,
Mae BT a Sky Sport wedi cytuno i rannu'r gemau'n gyfartal

Mi fydd y ddwy brif gystadleuaeth, Cwpan y Pencampwyr a'r Cwpan Her, yn cael eu dangos ar y cyd ar BT a Sky Sports.

Mae'r ddau ddarlledwr wedi cytuno i rannu'r gemau grŵp yn gyfartal, ac mi fydd y ddau yn dangos dwy gêm yr un ar gyfer rownd yr wyth olaf ac un gêm gynderfynol yr un.

Mi fydd y rownd derfynol yn cael ei dangos yn fyw ar y ddwy sianel.

Dywedodd Cyfarwyddwr BT Sport, Simon Green: "Mae hyn yn newyddion gwych i ddilynwyr rygbi, ein bod ni wedi llwyddo i ddod i gytundeb â Sky Sports.

"Roedd rhaid i'r gêm ddod gyntaf ac mae'r ddau gwmni wedi cydnabod hynny drwy fod yn aeddfed a hyblyg.

"Rydym wrth ein boddau bod cytundeb wedi cael ei sicrhau ac yn edrych ymlaen at ddangos gemau byw o'r ddwy gystadleuaeth ar y teledu i'n cwsmeriaid."

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Sky Sports, Barney Francis: "Mae hwn yn ddiwrnod da i rygbi.

"Mae'r cytundeb yn dod ag eglurder i rygbi Ewropeaidd ac yn galluogi clybiau i gynllunio at y dyfodol.

"Gyda'r cystadlaethau newydd yma, rydym wrth ein bodd y bydd ein gwylwyr yn gallu edrych ymlaen am hyd yn oed mwy o rygbi Ewropeaidd gwych ar draws ein holl lwyfannau."

Straeon perthnasol