Dirwy o £35,000 i gwmni

  • Cyhoeddwyd

Mae cwmni o Ddinbych wedi cael dirwy o £35,000 am fod lefel plwm yng ngwaed naw o weithwyr yn achosi pryder.

Cyfaddefodd Craig Bragdy Design iddyn nhw dorri Rheoliadau Rheoli Plwm yn y Gwaith bump o weithiau a bydd rhaid iddyn nhw dalu £23,271 o gostau.

Cafodd y naw brofion yn Chwefror 2012 wedi i'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch fynd i'r gwaith.

Roedd arolygydd wedi codi pryderon am sut yr oedd y cwmni'n delio â phlwm yn y broses gynhyrchu.

Clywodd y llys ynadon fod lefel y plwm yng ngwaed tair menyw mor uchel el bod angen iddyn nhw beidio â gweithio gyda phlwm nes bod y lefel yn lleihau.

Adolygu

Roedd lefel plwm pum menyw a dyn mor uchel fel bod angen i'r cyflogwr ymchwilio ac adolygu eu mesurau rheoli.

Yn dilyn y gwrandawiad dywedodd Katherine Walker o'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch na ddylai gweithwyr orfod aberthu eu hiechyd oherwydd eu gwaith.

"Gallai lefelau plwm yn y gwaed fod yn niweidiol dros ben, yn enwedig i fenywod beichiog ...

"Pe bai Craig Bragdy Design wedi dilyn y canllawiau, drwy wneud asesiadau risg perthnasol yn ogystal â chadw golwg rheolaidd am blwm yn eu gwaed, gallai fod wedi osgoi peryglu eu gweithwyr."