Damwain oedd marwolaeth Susan Hewitt o Fethesda

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd corff Ms Hewitt ei ddarganfod ddeuddydd cyn ddiwrnod Nadolig mewn afon yn Nant Ffrancon

Mae crwner wedi dod i'r casgliad mai damwain oedd marwolaeth dynes 49 oed o Nant Ffrancon, Bethesda ar Ragfyr 23, 2013.

Mewn cwest yn Llangefni dywedodd y crwner, Dewi Pritchard-Jones fod Susan Hewitt wedi boddi mewn afon tu ôl i'w thŷ.

Cred Mr Pritchard-Jones oedd fod Ms Hewitt wedi syrthio oherwydd fod y tir yn llithrig yn dilyn glaw trwm.

Roedd yr afon wedi chwyddo oherwydd y stormydd.

Clywodd y cwest, bod cartref Mrs Hewitt ac eraill yn derbyn eu cyflenwad dŵr o'r afon, a'i fod yn casglu mewn tanc trwy bibell.

Weithiau roedd y bibell yn cael ei symud oddi wrth y tanc gan y tywydd gan effeithio'r cyflenwad dŵr.

Roedd perygl i hyn ddigwydd yn enwedig adeg tywydd garw, pan roedd hi'n duedddol o fynd i edrych ar y bibell hyd at dair gwaith y diwrnod.

Roedd Mrs Hewitt yn arfer bod yn ddisgybl poblogaidd yn Ysgol Uwchradd Friars ym Mangor ac roedd wedi gweithio fel brocer stoc, ac yn gyn is-lywydd Deutsche Bank.

Straeon perthnasol