Tân: Ymchwiliad ar droed

Cyhoeddwyd

Mae swyddogion yn ymchwilio i dân ddinistriodd ran o eiddo yn Wrecsam yn oriau mân bore Gwener.

Fe gafodd diffoddwyr eu galw i Bentre Gwyn ar Stad Parc Caia toc wedi hanner nos.

Bu tri chriw yn ceisio diffodd y fflamau.

Defnyddiodd wyth o'r diffoddwyr offer anadlu a chafodd goleuadau arbennig eu defnyddio yn gymorth i'r swyddogion.

Fe fu'r gwasanaeth tân yno am fwy na thair awr, ond cafodd y tŷ ei ddinistrio'n llwyr.

Chafodd neb ei anafu.