Syr Dave Brailsford yn rhoi'r gorau i'w swydd

  • Cyhoeddwyd
Sir Dave Brailsford congratulates Laura TrottFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae Syr Dave Brailsford wedi rhoi'r gorau i'w swydd fel cyfarwyddwr perfformio yn British Cycling.

Fe ymunodd y gŵr 50 oed - gafodd ei fagu yn Neiniolen, Gwynedd - â'r sefydliad yn 2003, a fo sy'n cael y clod am lwyddiant tîm beicio Prydain yng Ngemau Olympaidd 2008 a 2012.

Mae gan Brailsford swydd debyg gyda Team Sky ac fe fethodd o Bencampwriaeth Beicio Trac y Byd fis diwethaf er mwyn canolbwyntio ar y rôl honno.

Yn Team Sky, mae o wedi bod yn rhan o fuddugoliaethau Syr Bradley Wiggins a Chris Froome yn y Tour de France yn 2012 a'r llynedd.

"Mae'n gam mawr ond y penderfyniad cywir i'r tîm ac i fi," meddai.

"Hoffwn ddiolch i'r holl staff bendigedig rydw i wedi gweithio gyda nhw, ac wrth gwrs yr athletwyr gwych, sydd yn y pen draw yn haeddu'r clod i gyd am eu llwyddiant.

"Mae gen i rai atgofion arbennig - nid yn unig o'r Gemau Olympaidd a Phencampwriaethau'r Byd, ond hefyd o ddydd i ddydd, o weld seiclo yn newid o weithgaredd ymylol i gamp boblogaidd.

"Rydw i wedi dweud erioed mai, yn fwy nac unrhyw un o'r medalau, trawsnewid seiclo ym Mhrydain yw'r un peth yr ydw i fwyaf balch o helpu ei gyflawni."

Moment Alex Ferguson?

Fe ddywedodd y cyn feiciwr a'r newyddiadurwr Michael Hutchinson wrth BBC Radio 5 Live: "Fe allai hon fod yn foment Alex Ferguson yn gallai? Mae'n arwyddocaol achos Syr Dave Brailsford adeiladodd y system.

"Yn bendant, mae 'na amheuaeth wedi bod o fewn y tîm bod Dave yn trio gwneud gormod, felly dyw e ddim yn syndod.

"Y cwestiwn mawr ydy, sut gawn nhw rywun yn ei le?"

Mae Prifysgol Bangor wedi ail enwi eu prif ganolfan chwaraeon yn Ganolfan Brailsford.

Cafodd Canolfan Maes Glas, enw gwreiddiol yr adeilad, ei thrawsnewid yn ddiweddar gyda chymorth buddsoddiad gwerth £2.5 miliwn.

Yn ôl Cyfarwyddwr Chwaraeon Prifysgol Bangor, Richard Bennett:

"Yn dilyn yr ailddatblygu sylweddol fe benderfynwyd ailenwi'r ganolfan. Pwy yn well felly na Syr David Brailsford -yn ogystal â bod yn gyfrifol am drawsnewid Bitish Cycling, cafodd ei fagu yn lleol ac mae'n Gymrawd Anrhydeddus o Brifysgol Bangor."

Hefyd gan y BBC