Gareth Williams: Dros 16,000 o luniau

  • Cyhoeddwyd
Gareth WilliamsFfynhonnell y llun, Gareth Williams
Disgrifiad o’r llun,
Mae Gareth Williams wedi'i atal o'i waith fel athro

Mae athro 47 oed wedi pledio'n euog i 31 cyhuddiad yn ei erbyn yn Llys y Goron Casnewydd brynhawn dydd Llun.

Fe ymddangosodd Gareth Williams, sy'n athro mewn ysgol yng Nghaerdydd, trwy gyswllt fideo o Garchar y Parc, Pen-y-bont ar Ogwr.

Wrth glywed y cyhuddiadau yn ei erbyn, roedd Williams â'i ben i lawr trwy gydol y gwrandawiad.

Fe blediodd yn euog i naw achos o voyeuriaeth, 20 achos o greu lluniau anweddus o blant a dau o feddu ar luniau anweddus o blant.

Roedd y troseddau wedi eu cyflawni rhwng 2006 a mis Ionawr eleni, pan gafodd Williams ei arestio.

Clywodd y llys fod ganddo 16,237 o luniau anweddus o blant yn ei feddiant, a dros 600 ffeil gyda delweddau o natur voyueraidd, ac y gallai'r nifer fod yn fwy.

Roedd Williams eisoes wedi pledio'n euog i dri chyhuddiad arall o voyueriaeth mewn gwrandawiad ddiwedd Ionawr.

Bydd Williams yn cael ei ddedfrydu fis nesa', ar ôl i adroddiadau gael eu cwblhau.

Rhybuddiodd y barnwr, Mr Ustus RT Rowlands, y gallai ddisgwyl cyfnod "sylweddol" dan glo.