Heddlu'n ymchwilio i farwolaeth

  • Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn Hwlffordd yn ymchwilio yn dilyn marwolaeth dyn y cafwyd hyd iddo yn anymwybodol yng nghanol ffordd.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw pan welwyd Daniel Sturgess, 42 oed ac yn byw yn lleol, yn gorwedd yn Ffordd Cartlett yn y dref.

Cafodd ei gludo i Ysbyty Llwynhelyg ond mae'r heddlu bellach wedi cadarnhau ei fod wedi marw.

Mae Ffordd Carlett yn dal wedi ei chau ac mae traffig yn cael ei ddargyfeirio.

Wrth ymchwilio i'r digwyddiad mae Heddlu Dyfed Powys wedi apelio am wybodaeth gan unrhyw un oedd yn yr ardal rhwng hanner nos a 12:40 yb ddydd Sadwrn.

Maen nhw hefyd yn awyddus i glywed gan rhywun sy'n gwybod beth oedd symudiadau Mr Sturgess yn y deuddeg awr cyn hynny, sef o hanner dydd ddydd Gwener ymlaen.

Maen nhw'n trin y farwolaeth fel un heb esboniad, ac yn gofyn i bobl all fod o gymorth i'r ymchwiliad i ffonio'r heddlu ar 101