Tirlithriad ar draeth: Neb wedi brifo

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Claire Saralis
Disgrifiad o’r llun,
Bu criwiau'n gweithio i ddiogelu'r ardal cyn i bobl gael dychwelyd i'r traeth

Mae'r gwasanaethau brys wedi bod yn delio gyda tirlithriad mawr ar draeth ym Mro Morgannwg.

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu galw wedi i 150 tunnell o dir a chreigiau ddisgyn o glogwyn ger pier Penarth.

Maen nhw wedi cadarnhau nad oes adroddiad bod unrhyw un wedi brifo yn y digwyddiad nac yn sownd yno chwaith.

Mae criwiau wedi bod yn gweithio ar y safle yn diogelu'r ardal a cheisio sicrhau nad oes mwy o dir yn disgyn.

Mae cais ar bobl i gadw'n glir o'r ardal tan fod y gwaith yna wedi ei gwblhau.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu'r De: "Mae'r cyngor ar hyn o bryd yn adolygu'r tirlithriad er mwyn sicrhau ei fod yn ddiogel.

"Mae'r trigolion lleol wedi cael rhybudd, ond dydyn ni ddim yn credu bod perygl ar hyn o bryd."