Canghellor: Galw am ymddiswyddo

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Mr Jones wedi dweud bod cael ei benodi'n Ganghellor yn fraint

Mae un o academyddion blaenllaw Prifysgol Caerdydd wedi dweud y dylai pobl ymddiswyddo yn sgil blerwch penodi canghellor newydd.

Yn ôl yr Athro Brian J Ford, ni chafodd y wybodaeth lawn a chywir ei rhoi i lys rheoli'r brifysgol.

Yr wythnos diwethaf penderfynodd y cyngor beidio â chymeradwyo penodi Griff Rhys Jones yn Ganghellor oherwydd bod rhai yn teimlo y dylai'r canghellor presennol gael cynnig parhau yn ei swydd.

Dywedodd yr Athro Ford nad oedd aelodau'r llys yn ymwybodol y gallai Syr Martin Evans barhau yn y swydd am bum mlynedd arall.

Dywedodd swyddogion y brifysgol eu bod yn nodi ei sylwadau ond ddim yn gwneud unrhyw sylw nes bod aelodau'r cyngor yn cwrdd unwaith eto.

Anhapus

Mae'r Athro Ford wedi ysgrifennu at bennaeth y brifysgol, gan ddweud na ddylai'r sawl oedd yn gyfrifol "barhau yn eu swyddi."

Mae BBC Cymru wedi siarad ag aelodau arall o'r llys rheoli oedd yn anhapus wedi iddi ddod i'r amlwg y gallai Syr Martin fod wedi parhau yn y swydd ond na chafodd y cynnig.

Ddydd Gwener dywedodd y brifysgol fod penodiad y digrifwr Griff Rhys Jones wedi ei ohirio ac y byddai Syr Martin yn parhau'n Ganghellor nes bod y sefyllfa yn fwy eglur.

Yn ei lythyr at Isganghellor Prifysgol Caerdydd, yr Athro Colin Riordan, mae'r Athro Ford yn dweud bod Syr Martin, enillydd gwobr Nobel, yn arloeswr ym maes celloedd stem.

"Drwy benodi digrifwr sy'n wyneb adnabyddus i gynulleidfa teledu gyfyngedig yn y DU yn lle academydd amlwg mae yna risg i ni ymddangos yn blwyfol, ddim o'r un safon â'r prifysgolion o sylwedd."

Straeon perthnasol