Llywodraeth yn prynu safle Hotpoint ym Modelwyddan

  • Cyhoeddwyd
Ffatri Hotpoint Bodelwyddan
Disgrifiad o’r llun,
Mae Llywodraeth Cymru wedi prynu safle ffatri Hotpoint ym Modelwyddan er mwyn creu swyddi yno yn y dyfodol

Mae hen ffatri gwneud peiriannau golchi Hotpoint ym Modelwyddan wedi cael ei phrynu gan Lywodraeth Cymru am £1.55m.

Y bwriad ar gyfer y safle 25 erw yn ôl y Llywodraeth yw ei ddiogelu er mwyn creu swyddi yno yn y dyfodol.

Ar hyn o bryd, mae'r safle yn cynnwys ffatri, lle llwytho a pharc treilars.

Bydd y Llywodraeth yn ceisio ailddatblygu'r safle, trwy rannu'r brif ffatri yn ddwy uned yn benodol ar gyfer prosiectau ehangu neu fewnfuddsoddi.

Mae'r llywodraeth yn dweud efallai bod modd datblygu'r parc treilars yn unedau diwydiannol llai.

Dywedodd y Llywodraeth bod Indesit, perchennog Hotpoint wedi gwerthu'r ffatri oherwydd ei bod yn "awyddus i helpu i greu swyddi newydd ar y safle."

Swyddi yn y dyfodol

Meddai Gweinidog yr Economi, Edwina Hart: "Mae hwn yn ddatblygiad pwysig gan ei fod yn diogelu'r safle ar gyfer dibenion yn y dyfodol allai arwain at greu swyddi.

"Er nad oes fawr o alw am ffatrïoedd mawr iawn yn yr ardal, mae yna ddiddordeb mewn eiddo llai.

"Ein hamcan pennaf yw helpu busnesau i dyfu, creu swyddi a denu buddsoddiad newydd i'r ardal.

"Mae gan y safle botensial fel cartref i fusnesau sydd am symud i'r ardal yn ogystal ag i gwmnïau lleol sydd am ehangu."

Cau yn 2009

Cafodd ffatri Hotpoint ei hadeiladu yn dechrau'r 1980au ac ar ei hanterth, roedd yn cyflogi 750 o bobl.

Collodd 300 eu gwaith pan gafodd ei gau yn 2009.

Ers hynny mae'r safle ei bod wedi bod ar y farchnad, a defnyddiwyd y lle am gyfnod llynedd gan gwmni gwneud prennau hongian dillad, Mainetti, pan aeth ei ffatri, yn Sir y Fflint ar dân.

Yn mis Ionawr, cyhoeddwyd bod Mainetti yn symud i Wrecsam, wedi iddynt brynu safle Tetra Pak yno.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol