Defaid wedi marw ar dir ffarmwr: talu mwy na £1800

  • Cyhoeddwyd

Mae ffermwr oedd gyda 34 o sgerbydau anifeiliaid ar ei dir wedi cael gorchymyn i dalu mwy na £1800.

Yn Llys Ynadon Aberhonddu mi blediodd Richard Morgan Davies o bentref Aberedw ym Mhowys yn euog i'r chwe chyhuddiad yn ei erbyn.

Cafodd ryddhad amodol am ddwy flynedd.

Penderfynodd y cyngor lleol ddwyn achos ar ôl clywed cwynion bod defaid marw yn cael eu gadael ar dir Mr Davies.

Ar ol archwilio'r caeau ym mis Ebrill 2013 mi ddaeth swyddogion o hyd i 34 o sgerbydau wedi pydru mewn sawl lle o gwmpas y fferm.

Cafwyd cwyn arall ym mis Mai ac mi wnaeth gweithwyr adran safonau masnach ddarganfod pedair dafad arall yn farw ar y tir.

Mae'r cyngor yn rhybuddio ffermwyr i wneud yn siwr eu bod yn cael gwared â anifeiliad sydd wedi marw yn gywir ac yn dweud bod hyn yn atal afiechydon rhag cael eu lledu.

Dywedodd y Cynghorydd John Powell sydd gyda chyfrifoldeb am safonau masnachu o fewn cabinet Cyngor Powys: "Mae'r achos yn rhoi neges gref i'r gymuned amaethyddol ym Mhowys y byddwn i yn gweithredu yn y ffordd gywir os ydyn ni yn gweld bod 'na dorcyfraith wedi digwydd.

"Mae'r ddedfryd yn dangos yn glir ddifrifoldeb yr achos."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol