Defaid wedi marw ar dir ffarmwr: talu mwy na £1800

Mae ffermwr oedd gyda 34 o sgerbydau anifeiliaid ar ei dir wedi cael gorchymyn i dalu mwy na £1800.

Yn Llys Ynadon Aberhonddu mi blediodd Richard Morgan Davies o bentref Aberedw ym Mhowys yn euog i'r chwe chyhuddiad yn ei erbyn.

Cafodd ryddhad amodol am ddwy flynedd.

Penderfynodd y cyngor lleol ddwyn achos ar ôl clywed cwynion bod defaid marw yn cael eu gadael ar dir Mr Davies.

Ar ol archwilio'r caeau ym mis Ebrill 2013 mi ddaeth swyddogion o hyd i 34 o sgerbydau wedi pydru mewn sawl lle o gwmpas y fferm.

Cafwyd cwyn arall ym mis Mai ac mi wnaeth gweithwyr adran safonau masnach ddarganfod pedair dafad arall yn farw ar y tir.

Mae'r cyngor yn rhybuddio ffermwyr i wneud yn siwr eu bod yn cael gwared â anifeiliad sydd wedi marw yn gywir ac yn dweud bod hyn yn atal afiechydon rhag cael eu lledu.

Dywedodd y Cynghorydd John Powell sydd gyda chyfrifoldeb am safonau masnachu o fewn cabinet Cyngor Powys: "Mae'r achos yn rhoi neges gref i'r gymuned amaethyddol ym Mhowys y byddwn i yn gweithredu yn y ffordd gywir os ydyn ni yn gweld bod 'na dorcyfraith wedi digwydd.

"Mae'r ddedfryd yn dangos yn glir ddifrifoldeb yr achos."

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.