Anrhefn cefnogwyr: apêl am wybodaeth

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain wedi apelio am wybodaeth oherwydd anrhefn ymysg cefnogwyr pêl-droed ar drên yn Y Rhyl.

Roedd yr anrhefn am 6.45pm ddydd Sadwrn yng ngorsaf drenau'r Rhyl.

Mae pedwar dyn wedi eu harestio ond mae swyddogion yn apelio ar unrhyw lygaid-dystion i gysylltu gyda nhw.

Dywedodd yr Arolygydd Mark Jones o Heddlu Trafnidiaeth Prydain: ''Cafodd ein swyddogion eu galw i'r orsaf drenau nos Sadwrn yn dilyn adroddiadau o drafferth rhwng cefnogwyr pêl-droed.

Anrhefn

''Fe ddigwyddodd yr anrhefn ar y trên rhwng Caergybi a'r Amwythig, pan oedd y trên yn aros yng ngorsaf Y Rhyl.

''Er bod pedwar wedi eu harestio, mae'n hymchwiliad yn parhau ac fe hoffwn apelio ar unrhyw un oedd ar y trên neu yn yr orsaf i gysylltu gyda ni.

"Efallai bod rhywun wedi gweld neu glywed rhywbeth sydd yn hanfodol i'r ymchwiliad hwn,'' meddai.

Mechnïaeth

Cafodd dynion 21, 31, a 49 oed o ardal Wrecsam a dyn 34 oed o ardal Telford eu harestio mewn cysylltiad â throseddau trefn gyhoeddus.

Mae'r pedwar wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth tan Fai 19.

Dywedodd Arolygydd Joness: ''Mae'n rhaid fod hon wedi bod yn awyrgylch fygythiol iawn i deithwyr eraill ar y trên ac ar y platfform yn Y Rhyl.'

''Dydyn ni ddim am ddioddef ymddygiad gwrth-gymdeithasol a threisgar fel hyn ac fe fyddwn yn parhau gyda'n hymchwiliad, gan gynnwys edrych ar unrhyw ddelweddau teledu cylch cyfyng a siarad gyda llygaid-dystion.''

Gall unrhyw un oedd yn yr orsaf neu ar fwrdd y tren, sydd â gwybodaeth am y digwyddiad, gysylltu gyda Heddlu Trafnidiaeth Prydain ar 0800 40 50 40, gan ddefnyddio cyfeirnod WSUB/B7 of 14/04/2014.