Dau yn wynebu cyhuddiadau cam-labelu cig ger Aberystwyth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Dafydd Raw-Rees oedd perchennog Farmbox Meats Limited, cyn i'r ffatri fynd i ddwylo'r derbynwyr.

Fe ymddangosodd Dafydd Raw-Rees, cyn berchennog ffatri Farmbox Meats ar gyrion Aberystwyth, yn Llys Ynadon Westminster ddydd Llun.

Yn y llys fe wynebodd Mr Rees, 66, honiad o fethu a chydymffurfio â rheolau dilyn trywydd cig, ac 19 honiad o gamlabelu cig gafr fel cig oen neu gig dafad.

Mr Raw-Rees oedd perchennog Farmbox Meats Limited, cyn i'r ffatri fynd i ddwylo'r derbynwyr.

Roedd un o gynrychiolwyr Farmbox Meats - Colin Patterson, o Aberystwyth - yn wynebu'r un cyhuddiadau â Mr Rees yn y llys.

Mewn achos arall yn ystod yr un gwrandawiad, cafodd dau ŵr busnes o Sir Efrog, Peter Boddy, 64, a David Moss, 53, eu cyhuddo o fethu a chydymffurfio â rheolau Ewropeaidd ar ddilyn trywydd cig.

Mae Mr Boddy yn berchen ar ladd-dy yn Todmorden ac mae Mr Moss yn gweithio fel rheolwr i'r busnes.

Mae'r cyhuddiadau yn erbyn y pedwar dyn yn deillio o'r sgandal cig ceffyl a ddaeth i'r wyneb ym mis Ionawr 2011 - er nad yw'r cyhuddiadau yn erbyn y dynion yn gysylltiedig â gwerthu cig ceffyl.

Clywodd y llys fod y fferm yn Todmorden a'r ffatri yn Aberystwyth wedi bod yn destun ymchwiliadau di-rybudd gan filfeddygon yr Asiantaeth Safonau Bwyd ym mis Chwefror 2013.

Ni wnaeth yr un o'r dynion bledio i'r cyhuddiadau yn eu herbyn, ac fe gawson nhw eu rhyddhau ar fechniaeth.

Bydd y pedwar yn mynd o flaen Llys y Goron Southwark ar Ebrill 28.

Straeon perthnasol