E-sigaréts yn methu prawf diogelwch

Cyhoeddwyd

Mae Safonau Masnach Gogledd Cymru wedi cynnal arolwg i ddiogelwch sigaréts electronig yn ddiweddar, gan ddatgelu rhai canlyniadau sy'n peri pryder.

Fe gafodd 12 teclyn i roi pŵer yn y sigarét a 10 sigarét electronig eu prynu mewn gwahanol rannau o chwe awdurdod gogledd Cymru.

Sir y Fflint, sef yr awdurdod arweiniol, fu'n rhoi'r canlyniadau at ei gilydd.

Fe ddangosodd y canlyniadau fod pob un yn methu'r rheoliadau diogelwch.

Nid oedd nifer sylweddol o'r teclynnau pweru'n cydymffurfio â'r gofynion diogelwch trydanol.

Yn ogystal, nid oedd digon o gyfarwyddiadau na marciau ar y sigaréts electronig, oedd yn golygu nad oedd sicrwydd y byddai defnyddwyr yn gwybod sut i'w gwefru'n ddiogel.

Camau ychwanegol

Fe fydd pob awdurdod lleol yn cymryd camau ychwanegol yn gysylltiedig â'r mater hwn i sicrhau nad oes rhagor o'r teclynnau anniogel a nodwyd yn yr arolwg yn cael eu gwerthu.

Mae'r gwasanaethau Safonau Masnach yn cynghori defnyddwyr sy'n prynu sigaréts electronig i sicrhau bod cyfarwyddiadau diogelwch digonol wedi'u cynnwys ac i sicrhau eu bod yn eu dilyn wrth wefru'r sigaréts.

Hefyd, dylai pobl gadw llygad ar y teclynnau pan maen nhw'n gwefru, peidio â gwneud hynny dros nos, a sicrhau fod yr addaswr yn addas ar gyfer nodweddion trydanol y cynnyrch.

Straeon perthnasol