Damwain yn Nhreforys: dyn mewn cyflwr difrifol

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty wedi damwain yn Nhreforys.

Mi darodd fan las Volkswagen Caddy y cerddwr a wal ty ar Ffordd Clydach yn Nhreforys tua 2.30 bnawn dydd Mawrth. Dyw'r heddlu ar hyn o bryd ddim yn credu bod cerbyd arall wedi bod ynghlwm a'r gwrthdrawiad.

Mi oedd y ffordd wedi cau am gyfnod tra roedd yr heddlu yn ymchwilio. Mae'r heddlu yn awyddus i siarad gydag unrhyw un a welodd y ddamwain neu wnaeth stopio i gynnig help.

Gellir cysylltu efo'r heddlu trwy ffonio 101 neu Taclo'r Tacle yn anhysbys ar y rhif 0800 555 111.