BBC Cymru Fyw

Damwain beic modur a char ym Maesteg: dyn yn yr ysbyty

Published
Mae'r heddlu yn apelio am dystion wedi gwrthdrawiad bnawn dydd Llun rhwng beic modur a char ym Maesteg.
Digwyddodd y ddamwain ar Ffordd Neath, ar y gyffordd gyda Heol Ty Gwyn tua 4.10 y prynhawn.
Mae gyrrwr y beic modur Honda glas mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty ym Mhen y bont. Mae'n 43 oed ac yn dod o ardal Maesteg.
Mae'r heddlu eisiau siarad gydag unrhyw un a welodd yr hyn ddigwyddodd.
Gellir cysylltu efo'r heddlu trwy ffonio 101 gan roi'r rhif cyfeirnod 14 00 127802.