Seintiau Newydd yn dathlu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y Seintiau sydd wedi bod yn gosod y safon yn y gynghrair ers tair blynedd

Mae'r Seintiau Newydd yn edrych ymlaen at chwarae yng Nghynghrair y Pencampwyr eto eleni, wedi iddyn nhw sicrhau eu lle ar frig y gynghrair gyda thair gêm i sbario.

Roedd y gamp yn golygu eu bod nhw'n torri record y Barri wrth iddyn nhw gael eu coroni am yr wythfed tro.

Nid yn unig hynny, fe aethon nhw'r tymor cyfan heb golli gartref.

Mae rheolwr y tîm o Groesoswallt wedi brolio capten y tîm, y gôl-geidwad Paul Harrison, yn enwedig am ei berfformiadau da dros y tymhorau diwethaf.

Atgofion Hillsborough

Disgrifiad o’r llun,
Mae Paul Harrison yn uchel ei barch o fewn y clwb

Fe wnaeth Paul golli ei dad a'i ewythr yn nhrychineb Hillsborough 25 mlynedd yn ôl, pan oedd ond yn bedair oed.

Dywedodd Craig Harrison: "Roedd yn emosiynol iawn iddo ef.

"Mae Paul wedi cael amser anodd gyda chwest Hillsborough, ond mae'n fachgen gwych, dyn diffuant iawn, unigolyn o'r radd flaenaf sydd wedi ymddwyn mewn modd heb ei ail fel capten ac fel dyn.

"Mae e wedi chwarae pob gêm i ni fel ein dewis cyntaf yn y gôl ers chwe thymor. Alla i ddim ei frolio e ddigon.

"Mae llawer o bobl yn falch iawn ohono."

Broliant gan Blatter

Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Blatter wedi cael ei siomi ar yr ochr orau gan berfformiadau'r Seintiau

Mae Llywydd Fifa Sepp Blatter wedi ysgrifennu at Gymdeithas Bêl-droed Cymru i longyfarch y Seintiau ar eu camp.

"Os gwelwch yn dda, dywedwch wrth y Seintiau Newydd fy mod yn eu llongyfarch am ennill y bencampwriaeth genedlaethol, am y trydydd tro yn olynol a'r wythfed tro i gyd," meddai.

"Os gwelwch yn dda, wnewch chi gyfleu fy nymuniadau gorau i'r chwaraewyr, y rheolwr, y staff meddygol a thechnegol yn ogystal â'r cefnogwyr, gan fod pob rhan o'r clwb yn siŵr o fod wedi chwarae rhan bwysig yn eu llwyddiant.

"Ar ran y gymuned bêl-droed dros y byd i gyd, hoffwn ddiolch i'r Seintiau Newydd am y cynnwrf maen nhw'n ddod i ddilynwyr y gêm brydferth, ac rwy'n dymuno pob lwc iddyn nhw at y dyfodol."

Tymor ddim drosodd

Bydd cyfle i'r Seintiau wella eu tymor drwy sicrhau'r dwbl unwaith eto yn rownd derfynol Cwpan Cymru.

Ond mi fydd gan Aberystwyth syniadau eraill, a byddan nhw'n siŵr o fod yn torri'i boliau i daflu dŵr oer ar lwyddiant y Seintiau, gan sicrhau pêl-droed Ewropeaidd y flwyddyn nesaf ar yr un pryd.

Bydd y gêm yn cael ei chwarae ar y Cae Ras yn Wrecsam ar Mai 3.

Pwy bynnag fydd yn fuddugol y diwrnod hwnnw, mi fydd un dyddiad arall yn siŵr o fod yng nghefn meddwl y Pencampwyr - Mehefin 26, pan fydd y peli'n cael eu tynnu o het ar gyfer rowndiau cyntaf Cynghrair y Pencampwyr.

Straeon perthnasol