Cynghorau yn gwneud elw o daliadau parcio

Taliadau parcio
Image caption Mae'r rhan fwyaf o awdurdodau lleol Cymru wedi elwa o daliadau parcio

Mae ffigyrau diweddaraf yn dangos bod Cynghorau Sir wedi gwneud elw o bron i £9m drwy daliadau meysydd parcio.

Mae Cyngor Caerdydd ar frig y tabl gan wneud £2.6m o broffid gydag Abertawe yn dilyn gan wneud £1.2m o broffid. Ond mae amryw o awdurdodau wedi gwneud colledion.

Daw'r ffigyrau o ddata sy'n cael ei roi gan yr awdurdodau lleol i'r Llywodraeth.

Dros y blynyddoedd diwethaf mae cynghorau wedi cymryd drosodd cyfrifoldeb dros barcio ar y strydoedd oddi wrth yr heddlu,

Trwy gynlluniau parcio, megis taliadau meysydd parcio, trwyddedau i drigolion a dirwyon, mae'r ffigyrau'n dangos eu bod wedi codi dros £30m yn 2012/13.

Wedi iddynt dynnu'r costau rhedeg, mae'r broffid yn £8.7.

Yr Athro Stephen Glaister yw cyfarwyddwr sefydliad gyrwyr cerbydau yr RAC a nhw wnaeth wneud yr astudiaeth. Dywedodd o mai dim "gwneud arian" yw pwrpas rheolaeth parcio.

Meddai: "Mae'r rhan fwyaf o bobl yn deall bod yna angen i reoli parcio."

"Y cyfan sydd raid gwneud ydi cofio'r anhrefn yn Aberystwyth yn ôl yn 2011 pan dynnwyd y gwaharddiadau parcio o'r dref yn llwyr.

"Mae ymddiriedaeth rhwng gyrwyr a chynghorau wedi dirywio ac mae angen i'r awdurdodau fod yn dryloyw ynglŷn â pholisi parcio er mwyn adfer y berthynas yma."

Dywedodd Llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru nad oedd y cynghorau yn "gwneud arian" trwy fod yn gyfrifol am y meysydd parcio ond fod y pres yn cael ei wario ar y ffyrdd.

Meddai Llefarydd ar ran y Cymdeithas: "Oherwydd bod mesurau er mwyn arbed arian yn parhau, mae Cynghorau yn gorfod adolygu eu polisïau taliadau."

Cyngor Sir Incwm Elw
Caerdydd £6.2m £2.6m
Abertawe £4.4m £1.2m
Gwynedd £2.1m £800,000
Sir Gar £2.1m £487,000
Castell Nedd Port Talbot £1.7m £247,000
Sir Ddinbych £1.4m £677,000
Conwy £1.4m £560,000
Sir Benfro £1.3m £264,000
Rhondda Cynon Taf £1.3m £478,000
Powys £1.2m £358,000
Sir Fynwy £1.1m £461,000
Pen-y-Bont ar Ogwr £1.1m £300,000
Ceredigion £1m £287,000
Merthyr Tudful £885,000 £340,000
Wrecsam £847,000 £240,000
Casnewydd £660,000 £206,000 colled
Caerffili £659,000 £162,000
Ynys Môn £330,000 £55,000
Bro Morgannwg £318,000 £238,000 colled
Y Fflint £209,000 £100,000 colled
Blaenau Gwent Dim gwybodaeth £311,000 colled
Torfaen Dim Gwybodaeth £39,000 colled

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.