Gormod o Saesneg ar Radio Cymru?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Mae Betsan Powys yn amddiffyn y polisi

Mae dau Gymro enwog wedi dweud na fyddan nhw'n cymryd rhan yn rhaglenni Radio Cymru oherwydd y defnydd o ganeuon Saesneg.

Dyw Dewi Pws na Dafydd Hywel ddim yn credu y dylai unrhyw gerddoriaeth Saesneg gael ei chwarae ar yr orsaf o gwbl.

Dywedodd Dewi: "Cerddoriaeth Saesneg, dwi jest ddim yn gweld y pwynt. Mae cerddorion Cymrâg gyda ni ac maen nhw'n mynd yn llai ac yn llai'n broffesiynol achos dydyn ni ddim yn cael yr arian."

Ond yn ôl golygydd Radio Cymru Betsan Powys, mae'r gynulleidfa wedi dweud eu bod nhw'n "fwy tebygol o wrando" os oes cerddoriaeth maen nhw'n ei hadnabod yn cael ei chwarae.

Ellis Roberts fu'n ymchwilio i'r mater ar gyfer Newyddion Naw.