Peidiwch mentro i'r copaon

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Yr olygfa dros aber y Fawddach

Mae wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri yn annog pobl unwaith eto i ystyried teithiau cerdded amgenach yn hytrach na mentro i gopaon mynyddoedd Eryri dros y Pasg.

Mae'r Parc am weld pobl yn dewis teithiau cerdded llai heriol, sydd ddim angen offer arbennig ar eu cyfer.

Ar ran Mynydda Diogel, dywedodd Uwch Warden Parc Cenedlaethol Eryri, Dewi Davies: "Os yw pobl awydd teithiau cerdded heriol yn ystod yr wythnosau nesaf, does dim rhaid mynd i gopaon mynyddoedd Eryri i brofi gwefr.

"Er enghraifft, yng ngogledd y Parc mae Lôn Gwyrfai yn daith o 4½ milltir sy'n mynd â chi o foelni Rhyd Ddu i brysurdeb pentref Beddgelert.

"Yn y de, mae Llwybr Cynwch, llwybr 3 milltir, yn rhoi i chi un o'r golygfeydd gorau o aber y Fawddach.

Mae mwy o wybodaeth am yr amrywiaeth o deithiau cerdded ar gael ar wefan y Parc neu ar 'ap' y Parc, 'Mwynhau Eryri'."

Disgrifiad o’r llun,
Dewi Davies ydi Uwch-Warden y Parc Cenedlaethol

Fodd bynnag, mae'r Parc yn awyddus i atgoffa cerddwyr bod angen paratoi'n ofalus o flaen llaw cyn mynd ati i drefnu taith yn y mynyddoedd ac i gofio y gall y tywydd newid yn sydyn.

Mae timau achub mynydd yr ardal wedi cael eu galw i helpu pobl mewn argyfwng sawl gwaith dros y Gaeaf a'r Gwanwyn a'r gŵyn gyson yw'r ffaith nad ydyn nhw wedi paratoi'n ddigonol ar gyfer eu taith.

Ychwanegodd John Grisdale ar ran Tîm Achub Llanberis: "Mae'r tywydd yn parhau i fod yn gyfnewidiol ac felly mae angen gofal wrth gynllunio'ch taith.

"Mae'r negeseuon yn syml:

Ychwanegodd John Grisdale: "Mae copaon Eryri wedi bod yma ers miloedd o flynyddoedd, ac mi fyddan nhw'n parhau i fod yma yn yr haf!"

Mae cyngor manylach ar ddiogelwch yn y mynyddoedd ar gael ar wefan Mynydda Diogel.

Straeon perthnasol